klyvning alt. offentlig auktion av samägd fastighet

2008-01-11 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA
Hej. Min far äger en jordbruksfasighet ihop med sin bror och min mor. Jag har en sommarstuga på en förhyrd tomt som tillhör fastigheten. jag har under en längre tid velat stycka av den från jordbruksfastigheten men pga. en del bråk i släkten så har min farbror motsatt sig det. Frågan är om han kan förhindra en försäljning av tomten till mig, finns det inte stöd för dettta på något sätt i samäganderätts lagen?
SVAR
Hej!

Till att börja med kan sägas att det är lag om samäganderätt (samäganderättslagen) som reglerar förhållandena på detta område och denna lag finner du (här) . Samäganderättslagen gäller i sin helhet såtillvida inget annat har avtalats mellan ägarna av den gemensamma egendomen, är annat avtalat så gäller avtalet.

För att få genomföra en försäljning, av i detta fall en del av den gemensamt ägda fastigheten, krävs samtliga delägares samtycke enligt 2 § samäganderättslagen. Din farbror kan således motsätta sig en eventuell försäljning med stöd av denna paragraf. Enligt 6 § samäganderättslagen ges dock möjligheten till delägarna att hos rätten ansöka om att fastigheten till sin helhet bjuds ut till försäljning på offentlig auktion. Visar någon av delägarna att det finns synnerliga skäl för att en offentlig försäljning inte bör genomföras skall så heller inte ske. Skulle en offentlig auktion genomföras ges du och din far/mor möjlighet att köpa fastigheten i sin helhet var efter ni har möjlighet att själva förvalta den efter eget tycke.

En ytterligare möjlighet som kan vara intressant i ert fall är klyvning av fastigheten. Ansökan om klyvning skall inkomma innan dess att beslut har tagits om offentlig försäljning, se 7 § samäganderättslagen. En klyvning av fastigheten skulle innebära att den delades upp i tre lika delar vika som sedan delades upp på de tre delägarna. Efter en eventuell klyvning ägs fastigheten inte längre gemensamt och det är upp till vardera ägare att förvalta sin fastighet efter sina önskemål. Ni bör dock ta kontakt med Lantmäteriet för att se ifall möjligheten till klyvning finns.

Med vänliga hälsningar,


Mikael Karlsson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1639)
2018-04-18 Hur man kan påverka styrelsebeslut i samfällighetsförening.
2018-04-15 Skyldighet att betala för samägarens åtgärd på stuga.
2018-04-11 Gåva av fastighet och föreskrift om enskild egendom
2018-04-09 Rätt att sälja fastighet som man vunnit bättre rätt till via domstol

Alla besvarade frågor (53110)