FrågaFASTIGHETSRÄTTÖvrigt20/12/2007

Arv av fritidsfastighet - anskaffningsvärde?

Hej, har sålt ärvd fritidsfastighet. Morfarsfar köpte 1918. Min mor köpte 1976. Hur beräknas då anskaffningsvärdet? Har för mig att det finns två sätt. Tack på förhand

Lawline svarar

Hej Här gäller den så kallade kontinuitetsprincipen enligt 44 kapitlet 21 § Inkomstskattelagen. Denna bestämmelse stadgar följande regel; ”Om en tillgång förvärvas genom arv, testamente, gåva, bodelning eller på liknande sätt, inträder förvärvaren i den tidigare ägarens skattemässiga situation.” Kontinuitetsprincipen vid dödsfall innebär att det föreligger kontinuitet mellan den avlidne och den som ärver. Detta får till följd att du vid beräkningen av kapitalvinstskatten vid en försäljning från ersättningen för fritidsfastigheten utöver utgifter för avyttringen, såsom mäklararvode, samt förbättringsutgifter m.m. skall dra av en anskaffningskostnad motsvarande vad din mor erlade vid köpet 1976, vilken du kan sägas ha övertagit genom arvet. Även din mors eventuella förbättringsutgifter för fritidsfastigheten övertas. För ytterligare information om kapitalvinstskatteberäkningen vid avyttring av en fastighet se 44, 45 och 47 kapitlet Inkomstskattelagen. Denna lag hittar du http://www.lagen.nu/1999:1229 . Vänligen
Rådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000