FrågaPROCESSRÄTTÖvrigt26/12/2007

Förundersökningen vid förtalsbrott

Hej! Jag och min maka har blivit påhoppade med grovt förtal i en lokaltidning i södra Sverige, där vi uthängts som kriminella person med våra namn. Journalisten har sammanställt uppgifer från bl a en organisations internetsajt där vi svartmålas som kriminella företagare sedan år 2000. Vi har försökt att få dem att ta bort den felaktiga artikeln på deras hemsida genom polisanmälan om förtal. Åklagaren överlämnade ärendet till JK för prövningen enligt Tryckfrihetsförordningen. Denna kunde då konstatera att organisationens hemsida inte kunde underordnas ett registrerat media som kunde ställas under ansvar inom ramen för TF, och återsände ärendet till åklagarmyndigheten med besked om detta. Trots detta inleddes ingen förundersökning och ärendet las ner. Organisationen har sedan dess fortsatt att publicera artikeln på deras hemsida med kränkande och helt felaktiga uppgifter om mig som privatperson. Nu har en journalist utnyttjat detta och använt materialet i organisationens artikel för att svartmåla mig. Detta måste få ett slut och jag måste få hjälp med att ställa ansvarig inför rätta, så detta grova förtal kan upphöra.

Lawline svarar

Jag utgår från att justitiekanslern har gjort en korrekt bedömning och åtal för tryckfrihetsbrott inte kan komma i fråga. Åtal för förtalsbrott sker i regel inte genom åklagare utan den förtalade får väcka enskilt åtal. Undantag från denna regel är om det finns ett starkt allmänintresse för ett åtal. Åklagarmyndigheten har gjort bedömningen att det inte finns ett sådant allmänintresse i ditt fall. Det första du bör göra är att begära en omprövning av det beslutet hos överåklagaren. Vem du ska vända dig till och hur bör framgå av beslutet att inte inleda förundersökning. I din begäran till överåklagaren bör du fokusera på dels vilka konsekvenser förtalet har fått för dig. Åklagarna driver mycket sällan förtalsmål där den enda konsekvensen är att den förtalade har blivit förargad. Visa därför för överåklagaren att det här förtalet har inneburit ett större ingrepp i din vardag än så! Dessutom bör du försöka få med ett argument om varför detta är ett intresse för samhället och inte bara för dig själv. Ett argument kan vara att ett medium med stor räckvidd används och att samhället behöver hindra missbruka av sådana medier. Ett annat kan vara om organisationen i sig kan vara ett hot mot övriga samhället. Om överåklagaren inte återupptar förundersökningen återstår bara enskilt åtal. Du behöver i så fall en advokat, eller någon annan juridiskt skolad person, som utför åtalet åt dig. Tyvärr är det här de flesta förtalsmålen brukar sluta. För lagtext se http://www.lagen.nu/ . Vänliga hälsningar
Gustaf LidegranRådgivare
Hittade du inte det du sökte?