Ansökan om offentlig auktion av samägd egendom

När man skall begära tvångsförsäljning av fastighet - hur är den formella gången och vart vänder man sig för att starta processen?

Lawline svarar

Hej,Om delägarna inte kan enas om hur det samägda godset skall förvaltas, har varje delägare enligt samäganderättslagens 6 §, rätt att hos domstol begära ett förordnande om att det samägda godset skall bjudas ut till försäljning på offentlig auktion. En förutsättning för att så skall kunna ske är emellertid att inget annat har avtalats mellan delägarna. En sådan ansökan skall göras till tingsrätten i den ort där det aktuella godset (i detta fall fastigheten) är beläget.Samäganderättslagen finner du http://lagen.nu/1904:48_s.1Mvh

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Avtalsrätt och Samägandeavtal? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000