FrågaPROCESSRÄTTÖvrigt28/10/2007

Väntetider vid stämning i TR

jag har lämnat in en ansökan om stämning för mitt barns boende. hur lång tid tar det innan tingsrätten informerar den svarande om stämmningen? hur lång tid har svarande efter det på sig att svara?

Lawline svarar

Hej! När tingsrätten tar emot en stämmningsansökan görs först en prövning att den uppfyller de formella krav som finns. Gör den inte det ska en komplettering göras av den som ansökt om stämmningen (käranden). Uppfyller den däremot kraven skall rätten utfärda en stämning mot svaranden. Detta regleras i 42 kap 5 § se www.lagen.nu/1942:740 . Det finns ingen tid angiven av det skälet att arbetsbelastningen en domstol har för sig blir det som ligger till grund. I samband med stämningen sätter även tingsrätten ett datum som de vill ha in ett svaromål från den stämde. Detta datum kan dock, om svaranden visar på godtagbara skäl flyttas fram. Således går det inte att bedömma hur Ditt specifika fall kommer handläggas. Det man kan säga är dock att det finns en gräns för hur mycket en person kan förhala en tvist och domstolen kommer i så fall hantera en sådan fråga. Med vänlig hälsning,
Rådgivare