FrågaPROCESSRÄTTÖvrigt06/10/2007

Kan jag hålla mig undan delgivning?

Vad händer om man inte skickar in ett delgivningskvitto? Jag har förstått att de då försöker delge en genom stämningsman, men är det något jag kan bli ersättningsskyldig för? Jag har blivit delgiven ett domslut som är så pass dumt att jag av principskäl vill dra ut på processen så länge som möjligt och därmed få ärendet att kosta så mycket som möjligt för staten. Jag vill dock inte bli ersättningsskyldig, göra något olagligt eller mista chansen att överklaga beslutet när jag väl blivit delgiven domen. Tack på förhand

Lawline svarar

Hej, Det finns ingen reglerad ersättningsskyldighet för den som inte skickar tillbaka ett delgivningskvitto. Det är inte heller straffbart. Domstolen söker i allmänhet efter en viss tid den som inte delgivits genom stämningsman. Det innebär att en polis kommer hem till den som ska delges och lämnar över handlingen. Man är då skyldig att skriva på. Stämningsman kan även söka personer på deras arbetsplats. En dom vinner alltid laga kraft tre veckor efter att den meddelats, oavsett om parterna har delgivits domen eller ej. Detta framgår av 50:1 Rättegångsbalken (http://www.lagen.nu/1942:740) Hoppas att du har hjälp av mitt svar Med vänlig hälsning
Rådgivare
Hittade du inte det du sökte?