FrågaPROCESSRÄTTÖvrigt20/09/2007

Att vägra vittna

Om jag känner till en person som har rånat en butik/förolämpat någon och jag blev kallad till rättegång för att vittna, kan domstolen tvinga mig att nämna personen om jag inte vill? Blir jag straffad? Vilket straff eller böter? Kan jag hamna i fängelse då? Kan jag bara tiga och säger \\\\\\\\\\\\\\\"i refuse to answer on the grounds that it might incriminate me\\\\\\\\\\\\\\\" - liksom 5th amendment.

Lawline svarar

Att under ed ljuga eller utelämmna viktiga delar kan bli att betrakta som mened enligt 15 kap 1 § brottsbalken. Detta är ett brott som i värsta fall kan ge upp till åtta års fängelse. Det finns en bestämmelse i 36 kap 6 § rättegångsbalken som kan ge ett vittne rätt att vägra yttra sig. Detta är fallet om röjandet av sådan omständighet skulle avslöja att vittnet, eller en nära släkting till vittnet, skulle ha begått en brottslig handling. Detta kan dock inte åberopas utan grund. Domstolen gör en bedömning av hur trovärdig de anser att vittnets invändning är. Om domstolen gör bedömningen att vittnet trots denna invändning måste vittna kan han endast undgå mened genom att vägra att avlägga ed eller helt vägra att vittna. Är detta fallet har domstolen rätt att använda vissa påtryckningsmedel. I första hand kommer de att använda sig av vite. Detta innebär att om vittnet inte vittnar kommer han att få betala en summa pengar. Om detta inte har någon effekt kan de istället häkta vittnet. Den längsta tillåtna tiden för häktning är tre månader.
Simon CarlssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Processrätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”