FrågaSKADESTÅNDSRÄTTÖvrigt07/10/2007

Skadestånd för sveda och värk

Hej, jag hamnade under ett mycket långt och tungt staket som blåste omkull vid ett bygge. Vid kontakt med byggföretaget bad de mig berätta vad som hänt, och kontaktade mig sedan och sa att deras försäkringsbolag skulle kontakta mig. Jag antar att försäkringsbolaget betalar ut de faktiska kostnader jag haft i samband med olyckan (sjukvård, naprapat, förstörda kläder etc.), men jag vill också ha ersättning för en helg i sängen med ont i hela kroppen. Bör jag polisanmäla för att få skadestånd?

Lawline svarar

Hej! Det finns inget direkt samband mellan polisanmälan och rätten att få skadestånd för en händelse, så det är inte nödvändigt att du polisanmäler för att kunna kräva skadestånd. Däremot kan det ibland vara en fördel att begära skadestånd i samband med rättegång för brottet, eftersom åklagaren då kan hjälpa till med skadeståndstalan, se rättegångsbalken 22 kapitlet 2 §, som du kan läsa http://www.lagen.nu/1942:740#k22p2 . I det här fallet är jag dock tveksam till att du skulle gynnas av att göra en polisanmälan, särskilt eftersom det är byggföretaget som du vill ha skadestånd av och ett företag aldrig kan dömas för brott. I så fall skulle det behöva utredas om någon av företagets anställda kan lastas för det inträffade, och om vederbörandes agerande varit så slarvigt att det kan anses ha varit brottsligt (jämför regleringen kring vållande av kroppsskada, brottsbalken 3 kapitlet http://www.lagen.nu/1962:700#k3p8 ) etc. Om du väljer att istället väcka talan på egen hand gör du det genom att lämna in en stämningsansökan till tingsrätten. I stämningsansökan, som ska vara skriftlig, anger du att du vill ha skadestånd av byggföretaget och hur stort skadestånd du begär, omständigheterna kring skadan och vilka bevis du vill åberopa (rättegångsbalken 42 kapitlet 1 och 2 §§, som du kan läsa http://www.lagen.nu/1942:740#K42 ). Slutligen tycker jag emellertid att du bör avvakta besked från försäkringsbolaget, eftersom det inte alls är omöjligt att du kan få ut ersättning även för sveda och värk, alltså det obehag du utsattes för den helgen du tvingades vila på grund av smärtan, från försäkringsbolaget. Med vänliga hälsningar
Rådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”