FrågaFASTIGHETSRÄTTÖvrigt28/08/2007

Förvärvsrätt till arrenderad mark

Jag har hört att efter x antal år som man har arrenderat mark så har man rätt till att ta över marken, alltså äga marken. Stämmer detta? Och i sånt fall, hur många år måste jag arrendera för att få ta över? Tack få förhand Mvh Caroline

Lawline svarar

Detta stämmer inte, Arrendekontrakt får träffas på max 50 år, och max 25 år för jordbruksarrenden. Om arrendekontraktet löper på mer än ett år och jordägaren inte säger upp det förlängs det automatiskt på samma kontraktstid. Innan 1985 kunde man teckna arrendekontrakt löpande på någons livstid, dessa kontrakt är fortfarande giltiga. Dessutom gällde max 50 år för tidsbestämda jordbruksarrenden. Se Jordabalken 7 – 11 kap http://www.lagen.nu/1970:994 Det finns dock möjlighet för arrendator av jordbruksarrende med bostadsfastighet eller bostadsarrende att anmäla intresse att köpa marken till inskrivningsmyndigheten. Den verkan det får är att arrendatorn vid en överlåtelse av fastigheten under vissa förutsättningar får möjlighet att köpa marken genom ett hembudsförfarande. Arrendatorn köpa till det pris och de villkor som köpare och säljare har kommit överens om genom ett särskilt förfarande. Detta regleras i en egen lag som ni finner http://www.lagen.nu/1985:658 .Detta kan kanske misstolkas som att man har rätt att ta över marken men så är inte fallet, i vart fall inte utan att betala för den. Med vänlig hälsning
Albert RoosRådgivare
Hittade du inte det du sökte?