FrågaPROCESSRÄTTÖvrigt20/09/2007

Bevisbörda i tvistemål

Hej, Jag har lånat en summa en pengar till en person utan ett avtalsbrev, men lånet kan bekräftas med hjälp av en utskrift på banköverföringen. Jag har inte satt någon återbetalningstid för lånet, utan har sagt att det var OK att betala en liten summa tillbaka då och då. Eftersom låntagaren inte har hört av sig i flera månader så har jag skickat en ansökan till Kronofogdemyndigheten. Låntagaren påstår att jag har efterskänkt lånet, och att det finns ett antal vittnen som har hört mig säga det framför dem. Hur kan jag bestrida låntagarens påstående om att det fanns vittnen?

Lawline svarar

Hej! För att ge ett snabbt och konkret svar på din fråga: du behöver över huvud taget inte bestrida det påståendet i det här läget. Förklaringen till detta är som följer: När det gäller tvister mellan privatpersoner brukar man tala om vandrande bevisbörda. Detta innebär att parterna "turas om" att bevisa sin ståndpunkt, och varje gång någon part har fullgjort sin bevisbörda måste motparten antingen motbevisa denna ståndpunkt eller också bevisa en invändning mot anspråket. I ett fall som ditt är det normalt sett långivaren, det vill säga du, som har bevisbördan från början. Du måste visa att du faktiskt har lånat ut pengar. Detta är, om jag förstår dig rätt, inget problem eftersom du både har skriftlig bevisning och ett medgivande från låntagaren, eftersom han inte protesterar mot att han faktiskt lånade pengar av dig. Det innebär att det i nuläget är låntagaren som har bevisbördan, och måste visa varför han inte behöver betala tillbaka lånet. Att SÄGA att han har vittnen är knappast tillräckligt. Detta innebär att du inte behöver motbevisa honom än, du kan istället kräva att han preciserar när och var du skulle ha eftergett lånet, vilka vittnena är och att han ser till att de faktiskt avger sitt vittnesmål. Som du beskriver det skulle jag alltså tro att du skulle vinna, om ni gick till domstol, eftersom du har bevisat att du lånade ut pengar till honom och han inte har bevisat att du efterskänkte lånet. Om vittnena faktiskt skulle dyka upp och hävda att han talar sanning kommer saken förstås i ett annat läge, och i så fall går bevisbördan tillbaka på dig. Du måste då försöka bevisa att vittnena inte talar sanning, minns fel, har missuppfattat eller liknande. Hoppas att detta hjälper dig. Med vänlig hälsning
Rådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Processrätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo