Brottsprovokation

2006-04-16 i OFFENTLIG RÄTT
FRÅGA
Är det tillåtet med brottsprovokation från polisens sida?
SVAR
Brottsprovokation från polisens sida är aldrig tillåtet. Däremot finns det något som heter bevisprovokation, som polisen får göra. Vad är då skillnaden? Det finns ett JO-ärende (JO Dnr 3240-1998) som belyser skillnaden mellan dessa begrepp. Där konstateras att bevisprovokation har som syfte att få fram bevisning om ett vid provokationstillfället redan begånget brott. Som exempel i detta JO-ärende nämns en situation där polisen uppträder som köpare av ett narkotikaparti för att få bevisning mot överlåtaren om innehav om partiet. För att bevisprovokation ska kunna tillämpas av polisen måste det föreligga stark misstanke om ett grovt brott. Bevisprovokationen måste kunna antas leda till väsentliga och i utredningen användbara resultat. Dessutom får det inte finnas alternativa och mindre ingripande tillvägagångssätt. Bevisprovokationen måste också vara en proportionerlig åtgärd. I det ovan nämnda JO-ärendet hade polisen misstanke om att det fanns en stöldliga i Stockholm som stal motorcyklar. För att komma stöldligan på spåren placerades en Harley-Davidson-motorcykel ut i innerstan och bevakades och MCn blev också stulen medan polisen tittade på och sedan förföljdes tjuven och polisen fick efter visst tumult fast tjuven. Efter denna aktion minskade enligt polisen antalet motorcykelstölder med 74 %. Polismyndigheten fick dock skarp kritik av JO, då detta inte hade varit en proportionerlig bevisprovokation. Tidigare motorcykelstölder klarades enligt JO inte upp tack vare denna aktion. Det enda man enligt JO lyckades
vinna bevisning om var just denna stöld som polisen provocerat fram. Således var JO starkt kritisk mot polisens agerande. Med andra ord ställs stora krav för att en bevisprovokation från polisen ska vara ok.

Att provocera någon att begå ett brott som denne annars aldrig hade begått är att se som en brottsprovokation och är inte tillåtet.

Det finns en gråzon mellan bevisprovokation som kan vara tillåten och brottsprovokation som aldrig är tillåtet och förhoppningsvis har beskrivningen ovan klargjort de huvudsakliga skillnaderna.


MVH

Mathias Ehrhardt
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (939)
2019-05-20 Vad säger lagen om dörrklockor med inbyggd kamera på lägenhetsdörr?
2019-05-20 Könsdiskriminering i föreningar
2019-05-17 Finns det något "kryphål" i lagen som gör att tillstånd ges för både alkohol och rökning på samma område?
2019-05-13 Ordning och säkerhet vid evenemang

Alla besvarade frågor (69288)