FrågaPROCESSRÄTTÖvrigt13/06/2007

Vad händer efter återvinning sökts?

Hej! Jag har två betalningsförelägganden mot en person där ärendet har hamnat hos tingsrätten då svaranden bestred lånen. Jag lämnade in en redogörelse som svaranden fick ta del av och hade till och med den 12/6 att själv komma in med en inlaga. Detta har han ej gjort och enligt tingsrätten så kommer det bli en tredskodom och att han då har en månad på sig att begära återvinning. Min fråga är då, vad innebär det? Att han får ytterligare en månad på sig att skriva en inlaga, eller vad betyder det? Har letat överallt på nätet men jag blir inte klokare för det! Jag hoppas att ni kan hjälpa mig att svara på detta! Tack!

Lawline svarar

Då tredskodom meddelats i ett mål kan svarande ansöka om återvinning enligt RB 44 Kap 9 § (se http://www.lagen.nu/1942:740 ). Efter återvinning handläggs målet åter av tingsrätten som fortsätter där den slutade när frågan om tredskodom togs upp, se RB 44 Kap 10 § st 1. Svaranden kommer då på nytt föreläggas att avge ett skriftligt svaromål eller att inställa sig till förberedelseförhandling med följd att tredskodom annars meddelas mot honom. Tidsfristen för detta avgör tingsrätten och enligt RB 32 Kap 1 § ska svaranden erhålla s.k. skäligt rådrum därtill, vilket kan innefatta tid för att samråda med sitt ombud och i övrigt förbereda sitt svaromål. Gör svarande inte vad som ålagts honom kan tingsrätten meddela en ny tredskodom. Då en tredskodom meddelats på nytt kan svaranden inte söka återvinning ännu en gång, se RB 44 Kap 10 § st 2, och förlorar därmed sin möjlighet att överklaga domen. Med vänlig hälsning
Anna LundgrenRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”