FrågaPROCESSRÄTTÖvrigt30/05/2007

Plikt att vittna

Hej, jag har en fråga angående misshandel. Om jag råkar se en misshandel och misshandlarna ser mig. Jag blir rädd och känner mig hotad men polisanmäler det. Men jag vargår inte vittna, vad kommer att hända mig och finns det något jag kan kringå?

Lawline svarar

Hej! I Sverige har man en skyldighet att vittna om man blir kallad att göra detta – något som kan förklaras av vittnesmålens mycket viktiga betydelse för att kunna klara upp brott. Undantag görs dock för den som själv har medverkat till en gärning samt för närstående till densamme. Faktum är att skyldigheten anses vara så stark att en kallelse att inställa sig vid huvudförhandlingen för att avge vittnesmål, ska förenas med vite enligt 36 kap. 7 § rättegångsbalken. Om man inte inställer sig kan rätten antingen skjuta upp huvudförhandlingen eller besluta att vittnet ska hämtas av polis enligt kapitlets 20 §. Det finns vidare inte någon möjlighet att vittna anonymt. Att så är fallet kan motiveras med att det även är viktigt att den tilltalade ska ha en möjlighet att kunna försvara sig. Däremot kan rätten besluta att den tilltalade inte får närvara medan man avlägger sitt vittnesmål, men man är fortfarande tvingad att avlägga ed och därmed hålla sig till sanningen under vittnesförhöret – om man skulle undanhålla uppgifter eller på annat sätt ljuga kan man drabbas av påföljder. Om polisen skulle komma fram till att det finns en hotbild mot den som vittnar kan man dock erbjudas skydd av olika form och vidare finns vid domstolarna även vittnesstöd som kan hjälpa till. Mvh
Lawline RådgivareRådgivare