FrågaPROCESSRÄTTÖvrigt14/06/2007

Envarsgripande

Jag gjorde ett envarsgripande utan fysiskt våld i dag då en man uttalade kommentarer till min son i telefon, han sa till pojken att uppmana att hans flickvän ska ta tillbaks sin anmälan gjord för våldtäkt m.m. Sonen såg mannen då han stod mittöver gatan han befann sig vid, han ringde mig och jag var på plats inom några minuter. Mannen upplystes av mig att jag grep honom för övergrepp i rättsak samt jag gjorde en yttre enkel skyddsvisitation. Polis kom och de anklagade mej för olaga frihetsberövande, men de gjorde ingen anmälan. Jag uppmanades att ta med barnen och åka hem, mannen uppmanades att ta nästa tåg till Köpenhamn, han är boende i Danmark. Obehagligt, vad gäller??

Lawline svarar

Övergrepp i rättssak (Brottsbalken 17:10) anses vara ett allvarligt brott varpå fängelse kan följa. Den som begått brott på vilken fängelse kan följa kan gripas av envar om han påträffas på bar gärning eller flyende fot, och skall sedan skyndsamt överlämnas till polisman. Detta stadgas i Rättegångsbalken 24:7, andra stycket, se http://lagen.nu/1942:740#K24P7. Enligt polislagen 19 och 29 §§ har man i en sådan situation också rätt att av säkerhetsskäl göra en enkel kroppsvisitation, se http://lagen.nu/1984:387#P19 . Som jag kan se det hade du rätten på din sida. Vad som nu händer med mannen och hans brott är upp till åklagaren.
Miranda BergRådgivare
Hittade du inte det du sökte?