FrågaPROCESSRÄTTÖvrigt19/12/2005

Möjligheten att klaga på en tingsrätt

kan man klaga på tingsrättens handläggningom ett mål onödigt uppehålles ?

Lawline svarar

Enda möjligheten är att Du gör en skrivelse till tingsrätten och påpekar vad Du anser är felet. Att klaga någon annanstans, i syfte att annan än den berörda tingsrätten skall agera är ej möjligt. Målet kan heller ej flyttas till annan tingsrätt, då ett mål skall avgöras i den tingsrätt där svarande har sin hemvist.
Lisa HallergrenRådgivare