FrågaSKADESTÅNDSRÄTTÖvrigt29/05/2007

Ränta

Hej, jag undrar vad räntan på mitt skadestånd 125,000 blir? Det är ränta från 2003-01-01 till 2007-01-01 Jag har svårt att förstå vad det betyder allt som står i olika lagböcker och sånt.. Skulle bara vilja veta en ungefär siffra vad beloppet kan bli?? Behöver inte vara nått exakt.. Vore så tacksam för svar!

Lawline svarar

Hej, enligt 6 § räntelagen utgår en årlig ränta som motsvarar den vid varje tid gällande referensräntan med tillägg av 8 procentenheter. Om skadeståndet däremot avser personskada och, vid bestämmande av ersättning för inkomstförlust eller förlust av underhåll, avräkning skall göras för förmåner som du som skadelidande har rätt till i form av ersättning i form sjuklön, vissa försäkringar m.m. så blir tillägget till referensräntan endast 2 procentenheter. Detta framgår av 6 § räntelagen som hänvisar till 5 kap. 3 § skadeståndslagen. Se lagtexten för närmare beskrivning av vilka förmåner som omfattas. Räntelagen hittar du http://www.lagen.nu/1975:635 och skadeståndslagen http://www.lagen.nu/1972:207 . Referensräntan i 9 § räntelagen fastställs varje kalenderhalvår av riksbanken och ser för den relevanta tidsperioden ut som följer: 2006-07-01 2,50 2006-01-01 1,50 2005-07-01 1,50 2005-01-01 2,00 2004-07-01 2,00 2004-01-01 3,00 2003-07-01 3,00 2003-01-01 4,00 Beräkningen nedan bygger på ett tillägg till referensräntan på 8 procentenheter (se resonemanget ovan): Räntan för år 2003 blir då (12+11)/2 = 11.5% (14375 kr) för 2004: 10.5 % (13125 kr) för 2005: 9.75% (12187,5) för 2006: 10% (12500 kr) Skadeståndet uppgår 2007-01-01 till: 177187, 50 kr Om tillägget till referensräntan istället är 2 procentenheter så uppgår skadeståndet vid samma tidpunkt till omkring 147000 kr. vänliga hälsningar
Rådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Skadeståndsrätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000