FrågaARBETSRÄTTÖvrigt 29/04/2007

Tillämpningsundantag i LAS

Kan en person som sägs upp p.g.a arbetsbrist i ett bolag och samtidigt är ensam ägare till ett annat bolag som i sin tur äger 50% i det första bolaget anses falla under paragraf 1 punkt 1 i LAS? Bolaget från vilket han sägs upp består enbart av 2 personer varav denne är en.

Lawline svarar

Hej. 1 § punkt 1 i Lagen om anställningsskydd (LAS) stadgar att arbetstagare som med hänsyn till sina arbetsuppgifter och anställningsvillkor får anses ha företagsledande eller därmed jämförlig ställning. Vid bedömningen av om en anställning omfattas av detta undantag fästs särskild vikt vid huruvida anställningen är förenad med omfattande rättsliga befogenheter, arbetstagarens formella position och om arbetstagaren är tillförsäkrad löneförmåner och andra anställningsvillkor som normalt tillkommer en företagsledare. Undantaget skall dock enligt lagförarbetena ges en restriktiv tolkning. Det som är avgörande är alltså personens faktiska position på bolaget oberoende av indirekt ägande i bolaget. Att det bara finns två personer på bolaget behöver inte nödvändigtvis innebära att personen har en företagsledande eller därmed jämförlig ställning. Med vänlig hälsning
Martin ÅgrenRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arbetsrätt och Övrigt ? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000