FrågaARBETSRÄTTÖvrigt 12/05/2024

Har en arbetsgivare rätt att diskriminera under en arbetsintervju?

Hej, Har en arbetsgivare rätt att vid en anställningsintervju tydligt påtala att den arbetssökandes MOR har en icke-önskvärd härkomst (dubbelt medborgarskap) och att detta gör att den arbetssökande (som är född i Sverige med svenskt medborgarskap) inte ska bemöda sig att söka jobb där igen? Det gäller en programmeringstjänst.

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!


Din fråga regleras tydligt i diskrimineringslagen!


Vad säger diskrimineringslagen?

Det framgår tydligt av diskrimineringslagen (1 kap 1§ DiskL) att etniskt ursprung utgör en grund för diskriminering. Med etniskt ursprung menas just nationalitet, etniskt ursprung, hudfärg eller andra begränsningar (1 kap 5§ DiskL). 

Diskriminering så som den beskriv i diskrimineringslagen kan ske antingen direkt eller indirekt (1 kap 4§ DiskL). Av din fråga framgår det som att det framför allt bör vara direkt diskriminering men det kan även vara indirekt. Genom att påtala din mors nationalitet och samtidigt så anta att denna stämmer överens med din egen även om så inte är fallet framgår det dock för mig som att det rör sig om direkt diskriminering. Vidare framgår det också av din fråga att uttalandet som du fått till dig tydligt pekar på att du har missgynnats eftersom du inte ens blivit en kandidat till tjänsten efter det. 

Slutligen framgår det sådan direkt diskriminering inte får ske av en arbetsgivare mot en arbetssökande (2 kap. 1§ 2p. DiskL).


Är det någon gång okej att diskriminera?

Det framgår av lagstiftningen att i vissa fall är det tillåtet att diskriminera men den situation som möjligen kan träffas här är om arbetets natur föranleder det (2 kap 2§ DiskL). Av din fråga framgår det inte tillräckligt för att jag ska kunna göra en bedömning om arbetets natur föranleder det men eftersom det rör sig om en programmeringstjänst tvekar jag på att det är en berättigad diskriminering. Särskilt också eftersom det är ett högt ställt krav när man gör den bedömningen. 


Sammanfattningsvis

Det framgår för mig som att du har blivit utsatt för diskriminering under en arbetsintervju vilket absolut inte är tillåtet! Vad du kan göra här är att du kontaktar diskrimineringsombudsmannen (DO) vilket kan göras på https://www.do.se/. Anser så DO att ditt ärende är värt att utreda kan dem med det medgivande för talan mot arbetsgivaren och hjälpa dig får ersättning. Du kan även själv väcka talan ifall DO inte gör det. 

Vill du väcka talan rekommenderar jag att du kontaktar en av våra jurister för att bästa kunna ta tillvara på dina intressen i en sådan situation. Du kan boka tid på https://lawline.se/boka


Jag hoppas att du fått svar på din fråga! Om så inte är fallet tveka inte att ställa följdfrågor eller en helt ny fråga!


Med vänliga hälsningar

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arbetsrätt och Övrigt ? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000