FrågaSKADESTÅNDSRÄTTÖvrigt30/03/2007

Hundägares ansvar

Vad jag förstår råder STRIKT ÄGARANSVAR för hundar. Är det så? Jag vill gärna ha ett ut utförligt svar på detta, samt tillhörande lagar respektive paragrafer för hundhållning och eventuella påföldjer. Tack på förhand!

Lawline svarar

Hej, Hundägares ansvar regleras i lagen om tillsyn över hundar och katter, se http://www.lagen.nu/1943:459. Inledande säger lagen i 1 § 1 st. att hundar skall hållas under sådan tillsyn som med hänsyn till deras natur och övriga omständigheter behövs för att förebygga att de orsakar skador eller avsevärda olägenheter, vilket sammanfattar vad som krävs av en hundägare. Det är riktigt som du har uppfattat det att hundägare har ett strikt ansvar för sin hund. Det betyder att en hundägare är ansvarig för alla skador som dennes hund orsakar, oavsett om hundägaren inte har bidragit till vållandet av skadan eller förfarit vårdslöst på något sätt. Det kommer till uttryck i lagen i 6 § 1 st. Där sägs också att det som hundägaren tvingas betala för skador som hunden orsakat kan hundägaren i sin tur kräva åter om det är en annan person än hundägaren som förfarit vårdslöst och på så sätt vållat skadan. I 6 § 2 st. stadgas att samma ansvar som hundägare har också personer som har mottagit en hund till underhåll eller nyttjande. Förutom att bli skadeståndsskyldig på grund av sitt strikta ansvar som hundägare kan en hundägare om denne handlat uppsåtligt eller oaktsamt även dömas till böter om denne haft sin hund lös utomhus trots att hunden visat en benägenhet att bita människor eller hemdjur, eller, om får finns i trakten, driva får. Detta enligt 2 och 8 §§. Med vänliga hälsningar,
Lawline RådgivareRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”