Provsekretess

2007-04-14 i OFFENTLIG RÄTT
FRÅGA
Hur är det med sekretesslagen 4 kap 3§ ang kunskapsprov där det ju står: "om det kan antas att syftet med provet motverkas om uppgiften röjs"? Så vitt jag kan förstå gäller det väl främst nationella prov etc, eftersom universiteten är så frikostiga med öppenhet kring gamla tentor? Vad krävs egentligen för att ett prov ska få skydd av sekretesslagen? Och då tänker jag främst på frågorna, inte elevernas svar. Tack på förhand!
SVAR
Hej,

Den så kallade provsekretessen i 4 kap. 3 § omfattar mycket riktigt nationella prov. Ett annat exempel på ett prov som omfattas av bestämmelsen är Vägverkets teoriprov (körkortsprovet). Avgörande för om ett visst prov omfattas av sekretessen eller inte är, som du förstått, huruvida syftet med provet motverkas om det offentliggörs. I rättspraxis har de så kallade standardiserade proven, det vill säga prov som upprepas, ansetts omgärdade med sekretess så länge samma provhandlingar används. Det säger sig självt att om ett prov ska kunna användas flera gånger, så får frågorna inte ha ”läckt ut” på förhand.

Kan myndigheten i fråga visa att det är antagligt att provets syfte förfelas om det offentliggörs, omfattas det således av provsekretessen. Anledningen till att universiteten i allmänhet är så frikostiga med utlämnandet av gamla tentor är väl helt enkelt att de bedömer att ett offentliggörande av äldre tentor inte medför att nya tentor blir för enkla. Skulle universitetet i ett visst fall göra en motsatt bedömning, har de rätt att med stöd av 4 kap 3 § sekretesslagen vägra att lämna ut tentan.

Med vänlig hälsning
Markus Olsson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (988)
2019-08-16 Får vi renovera uterum som vi inte har bygglov till?
2019-08-15 Kan man slå ihop två efternamn?
2019-08-01 Vad ska jag göra om jag fått avslag på IÖV?
2019-08-01 tvångsomhändertaget barn

Alla besvarade frågor (72087)