FrågaARBETSRÄTTÖvrigt 02/03/2007

Rätt till sammanhängande semester

I semesterlagen anges att man har rätt at få ut fyra veckor av intjänad semester under perioden juni - augusti - finns det någon bestämmelse om hur många sammanhängande veckor man har rätt till ??

Lawline svarar

Hej, I semesterlagens 12 §, se http://www.lagen.nu/1977:480, sägs att om inget annat har avtalats, semesterledigheten skall förläggas så att arbetstagaren får en ledighetsperiod av minst fyra veckor under juni-augusti. Detta stadgande skall tolkas på så sätt att en ledighetsperiod om fyra veckor innebär en sammanhängande period om fyra veckor, om inte något annat har avtalats om. Detta bekräftas bland annat i rättsfallet AD 103/1989, där det också framgår att sådana avtal kan vara både kollektiva och individuella. Med vänlig hälsning,
Lawline RådgivareRådgivare