FrågaFASTIGHETSRÄTTÖvrigt08/03/2007

Skadeståndsskyldig för del av vattenledningsskada

Hej!Enl. bostadsrättslagen kap7 12§ ansvarar inte bostadsrättshavaren för reparationer pga vattenledningsskada om den inte uppkommit genom försumlighet. I fastigheten där jag bor har vi haft en sådan vattenledningsskada. Själva skadan är åtgårdad men nu hävdar föreningen att vi lägenhetsinnehavare får stå för återställandet av ytskiktet själva. Vad gäller egentligen? Tack på förhand för svar

Lawline svarar

Hej! Det är inte ni, som bostadsrättshavare, som orsakat skadan, vilket dessutom verkar vara ostridigt. Enligt propositionen (prop. 2002/03:12) till bostadsrättslagen svarar bostadsrättshavaren för vattenledningsskador om skadan uppkommit genom eget vållande eller vårdslöshet. Det står ingenting om att bostadsrättshavaren skall stå för återställandet av ytskiktet oberoende av om denne varit vårdslös eller inte. Jag hittar inte heller någon praxis som skulle påstå detta. Jag anser att det är högst osannolikt att ni ska stå för någon del av skadan. Skadan skall ses som en, och så länge ni inte anses ha orsakat skadan, skall ni inte heller ersätta någon del av den. Jag föreslår att ni frågar en verksam jurist innan ni betalar för skadan. Lycka till! Med vänlig hälsning
Lucas GeislerRådgivare
Hittade du inte det du sökte?