FrågaOFFENTLIG RÄTTÖvrigt27/02/2007

Ordningsvakts rätt att neka någon inträde till diskotek

Får en ordningsvakt för ett diskotek neka vem som helst att komma in och släppa in de som han känner för? Då menar jag utan att vakten har några särskilda skäl till det. Finns det någon lag på detta? Var kan jag läsa mer om det i sådana fall?

Lawline svarar

Hej o tack för din väldigt intressanta fråga. Svaret på din fråga finns inte direkt reglerad i lag. Det finns ingen regel som säger att ordningsvakt får neka vem som helst utan skäl och det finns inte heller någon regel som säger att de inte får göra det. En ordningsvakts huvuduppgift är att se till att allmän ordning upprätthålls (1 § Lag (1980:578) om ordningsvakter, se http://lagen.nu/1980:578) Ordningsvakten får inte använda strängare medel än förhållandena kräver (8 § samma lag). I propositionen till denna lag sägs inget om vilka kriterier som måste uppfyllas för att en ordningsvakt ska kunna neka någon inträde till ett diskotek eller restaurang där alkohol serveras. Däremot sägs att ordningsvaktens uppträdande skall präglas av hövlighet och hänsyn samt inge förtroende (Proposition 1979/80:122 s. 70, se http://www.regeringen.se/content/1/c4/06/27/1f7331d1.pdf). Vad som ska gälla i detalj vad gäller ordningsvaktens befogenheter att neka personer inträde till diskotek så har det överlåtits till praxis, d.v.s. det är upp till domstolarna att närmare ange vad som ska gälla. Det finns ett fall som behandlar frågan om olaga diskriminering (NJA 1996 s 768, se http://www.rattsinfosok.dom.se/lagrummet/index.jsp och sök på avancerad sökning och ange under referat NJA 1996 s 768). En ordningsvakt får inte diskriminera någon på grund av hans homosexuella läggning, ras, hudfärg, nationella eller etniska ursprung eller trosbekännelse. Detta framgår av 16 kap 9 § brottsbalken, se http://lagen.nu/1962:700). I nämnda rättsfall åtalades en så kallad entrévärd för att ha nekat personer inträde till en restaurang på grund av deras ras och hudfärg. Tingsrätten, hovrätten och högsta domstolen (HD) frikände ”entrévärden” då det inte ansågs visat att det verkligen var på den i åtalet nämnda grunden som personerna nekats inträde till restaurangen. I domskälen till HD:s dom framgår att dörrvakten (=entrévärden) hade angett att en person kan nekas av flera olika skäl så som onykterhet, ovårdad klädsel eller olämpligt uppträdande. Dessa grunder till att neka någon är något som HD inte ifrågasatte och dessa grunder får då enligt min bedömning ses som godtagbara. Ordningsvakter har alltså ganska fria händer att göra en egen bedömning vad de måste vidta för åtgärder för att upprätthålla ordning på en restaurang eller diskotek. Det finns ett flertal frågor på lawline som har besvarats vad gäller ordningsvakter. Just din fråga fanns dock inte besvarad sen tidigare, men om det är något mer du undrar över när det gäller detta tema, så kan du söka på lawline på ordet ordningsvakt eller dörrvakt för att hitta fler svar. Återkom gärna om du har fler frågor eller tycker något är otydligt i denna fråga. Vänliga hälsningar
Mathias EhrhardtRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Offentlig rätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”