FrågaOFFENTLIG RÄTTÖvrigt27/02/2007

Uppehållstillstånd på grund av anknytning m.m.

när en illegal människa ska bli pappa eller mamma med en svensk. har den illegala människan rätt att stana i sverige?

Lawline svarar

Hej! Som jag uppfattar det har du inte uppehållstillstånd i Sverige. Uppehållstillsstånd kan beviljas på grund av anknytning enligt Utlänningslagen (http://www.lagen.nu/2005:716#K4P1). Tillståndet kan ges på bestämd tid eller permanent. Ett uppehållstillstånd på grund av anknytning får ges i enlighet med 11 § 3 punkten; om en utlänning som skall utöva umgänge, som inte är av begränsad omfattning, med ett i Sverige bosatt barn. Jag vet inte hur din relation är med mamman eller pappan till barnet, men även ett äktenskap eller samboförhållande kan föranleda rätt till uppehållstillstånd enligt 11 § 2 punkten. Jag förseslår att du vänder dig till migrationsverket för mer information om hur man får uppehållstillstånd. Migrationsverkets hemsida finner du här (http://www.migrationsverket.se/). Om det förhåller sig så att du har permanent uppehållstillstånd och önskar stanna i Sverige hos ditt barn är ett medborgarskap ditt nästa mål. Svenskt medborgarskap kan beviljas efter anmälan till migrationsverket om vissa förutsättningar är uppfyllda. Detta i enlighet med Lag om svenskt medborgarskap (http://www.lagen.nu/2001:82). I 11 § anges att man måste kunna styrka sin identitet, ha fyllt 18 år, ha permanent uppehållstillstånd i Sverige, hemvist här i landet sedan två år i fråga om dansk, finländsk, isländsk eller norsk medborgareo, fyra år i fråga om den som är statslös eller att bedöma som flykting och 5 år för övriga utlänningar. Ett sista krav är även att man förväntas att komma ha ett hederligt levnadssätt. Skulle det vara så att du inte kan uppfylla kraven för ett svenskt medborgarskap enligt 11 § kan dispens beviljas enligt 12 §. Detta under förutsättning att du till exepmpel är gift eller sambo med en svensk medborgare eller att det annars finns särskilda skäl för det. Kontakta migrationsverket för mer information, det finns även ansökningsblanketter på deras hemsida. Med vänliga hälsningar
Lisa SwansonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Offentlig rätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”