FrågaPROCESSRÄTTÖvrigt30/01/2007

Dra tillbaka brottsanmälan?

Jag har blivit utsatt för olaga hot på min arbetsplats, på arbetstid. Åklagaren har beslutat att väcka åtal mot denna person. Går det att dra tillbaka anmälan?

Lawline svarar

Hej, Här är det viktigt att poängtera att det inte endast är fråga om att en förundersökning pågår, utan här har åkllagare väckt åtal. Det finns inom svensk straffrätt två åtalsformer: enskilt åtal och allmänt åtal. Till den första kategorin hör förtal och förolämpning. Som regel får dessa brott endast åtalas av målsäganden, dvs. den som har blivit utsatt för brottet. Detta innebär också att målsäganden fritt kan återkalla åtalet om t.ex. målsäganden och den tilltalade försonas. Det brott som frågan handlar om i detta specifika fall är olaga hot, vilket regleras i Brottsbalken 4 kap 5 §, se http://www.lagen.nu/1962:700 . Detta brott hör emellertid under allmänt åtal. När åklagaren väckt åtal för detta brott kan det senare återkallas av åklagaren såvida denna anser att det ej längre finns förutsättningar för åtal. Emelleritd kan dock ej målsäganden ta något sådant beslut när åtal väl har väckts. Man kan säga att målsäganden i det avseendet förlorar kontrollen över målet. Mitt svar blir således nekande. Vänligen,
Rådgivare
Hittade du inte det du sökte?