Serviceansvar enligt förvaltningslagen

2007-01-30 i OFFENTLIG RÄTT
FRÅGA
Jag undrar om jag har rätt att begära ett skriftligt svar på en fråga ställd till en kommunal tjänsteman. Vilken författningstext stödjer jag mig på samt hur lång tid får det ta?
SVAR
SKRIFTLIGT SVAR FRÅN FÖRVALTNINGSMYNDIGHET

I fråga om kommunala tjänstemän och deras handläggning av frågor, ärenden och annan faktisk verksamhet så regleras denna verksamhet i huvudsak av förvaltningslagen, FL (här ). Det bör dock betonas att den kommunala tjänstemannen måste tillhöra en myndighet som i juridisk mening är en förvaltningmyndighet ( se 1 § FL). Det är dock uppenbart att de flesta kommmunala tjänstemän tillhör en kommunal nämnd som är en förvaltningsmyndighet. Inledningsvis kan det väl också betonas att du knappast har rätt att få svar av exakt den personen som du ställde frågan till utan det är myndigheten som sådan som har ett ansvar mot dig som medborgare.
SERVICEANSVARET ENLIGT 4 § FÖRVALTNINGSLAGEN

Myndigheters serviceansvar innebär att du har rätt att ställa frågor till en myndighet. Vidare har du naturligtvis rätt att få svar på din fråga inom rimlig tid. Svaret får inte dröja onödigt länge. Svarstiden beror naturligtvis på myndighetens arbetssituation, resurser och frågans art (prop. 1985/86:80 s. 60 samt JO 1997/98 s. 460). Komplicerade tekniska eller juridiska frågor som myndigheten i princip saknar kompetens att besvara kan ju inte förväntas besvaras. Hursomhelst så kan inte myndigheten dröja alltför länge med sitt svar och brist på resurser är bara delvis en ursäkt (Se prop. 1985/86:80 s. 60, Hellners/Malmqvist, 2003, s. 77.). Och kan inte myndigheten svar inom rimlig tid eller saknas kompetens har medborgaren rätt att få veta detta. Vidare är det uppenbart att denna skyldighet endast gäller myndighetens eget verksamhetsområde. I annat fall så har myndigheten i vart fall en skyldighet att vidarebefordra frågan till annan myndighet eller lämna den enskilde råd om hur denna ska gå vidare med sin förfrågan. Enkla frågor där myndigheten inte behöver göra några omfattande efterforskningar bör inte behöva ta mer än några dagar. Hoppas att detta har varit till hjälp för att förstå serviceansvarets omfattning

Med vänlig hälsning

Jacob Öberg
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1122)
2020-05-29 Kan Lawline hjälpa mig med mina skoluppgifter?
2020-05-27 Tiggeriförbud?
2020-05-26 Vad kan man göra på sin tomt om en del av marken klassificerats som naturtomt i detaljplan?
2020-05-25 Straffansvar vid inlämning av falska uppgifter till socialnämnden

Alla besvarade frågor (80447)