FrågaOFFENTLIG RÄTTÖvrigt06/12/2005

Sekretessbelagda uppgifter vid offentlig upphandling

Jag är med och håller i Stockholm stads avsättning kallad Miljömiljarden. Vi kräver av projektledarna att de ska skriva projektbeskrivningar där de ska ange projektbudget. Denna projektbeskrivning blir vid diarieföringen offentlig s.k. allmän handling. Vi har fått frågor om sekretess. Eftersom många projekt kommer att göra upphandlingar på uppdrag i projektet är det inte lämpligt att dessa handlingar går att söka upp för potentiella anbudsgivare. De anbudsgivare som upptäcker denna möjlighet har en stor fördel gentemot övriga anbudsgivare vid anbudsgivning. Lagen om offentlig upphandling föreskriver affärsmässighet varvid dessa uppgifter inte bör röjas i förväg. Hur ska vi förfara för att unvika att röja uppgifter? Under vilka förutsättningar kan information sekretessbeläggas?

Lawline svarar

Hej! För att säkerställa affärsmässighet enligt lag om offentlig upphandling skall alla uppgifter som är av vikt för arbetet uppges. Skulle det vara så att uppgifterna i projektbeskrivningarna har betydelse för den kommande uppdragstagarens arbete skall dessa uppgifter finnas med vid upphandlings-annonseringen. Då får alla budgivare tillgång till samma information och kravet på affärsmässighet är säkerställd. Är projektbeskrivningen en sådan uppgift som, om den röjs, resulterar i skada för det allmänna får den sekretessbeläggas. Eftersom detta verkar vara fallet borde inga större problem uppkomma med att få uppgifterna att gälla med sekretess. I fråga om uppgift i allmän handling gäller sekretess i högst 20 år. Allt detta går att läsa i sekretesslagen (980:100) 6 kap 2§.
Rådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”