FrågaOFFENTLIG RÄTTÖvrigt05/01/2007

Tidigare lydelse i lag om arbetslöshetsförsäkring

Nya a-kasseregler - hur var lydelsen i den nu upphävda 30 a § i lagen om arbetslöshetsförsäkring.

Lawline svarar

Hej Lydelsen i den nu upphävda 30 a § var: Till en sökande som är berättigad till ersättning enligt studerandevillkoret i 19 § skall dagpenning lämnas med ett belopp som motsvarar vad som senast lämnades i aktivitetsstöd under deltagandet i aktivitetsgarantin. Normalarbetstiden skall bestämmas till tid som svarar mot sökandens arbetsutbud. Det framgår av SFS 2003:330, Lag om ändring i lagen(1997:238) om arbetslöshetsförsäkring Vänligen
Rådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Offentlig rätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo