Konsekvenserna vid skilsmässa samt bortgång då ena makens egendom är enskild genom äktenskapsförord

Vi är gifta men ej gemensamma barn. Min fru har två vuxna barn i tidigare äktenskap. Vi har ett ensidigt äktenskapsord där all min frus egendom ska utgöra enskild egensom (reg i tingsrätt). Vad blir konsekvenserna vid en skilsmässa resp min bortgång?

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga.

En makes egendom är giftorättsgods om den inte är enskild egendom enligt 7 kap. 1§ Äktenskapsbalken (ÄktB). All den egendom som är giftorättsgods skall ingå i en bodelning,10 kap. 1 § ÄktB. Detta betyder i sin tur att din frus egendom inte kommer att ingå vid en eventuell bodelning. Din egendom däremot kommer att ingå i bodelningen (med undantag för egendom som är din enskilda genom exempelvis arv, gåva och så vidare där villkoret är att egendomen ska vara din enskilda, 7 kap. 2 § ÄktB). Från din egendom räknar man bort dina skulder (11 kap. 2 § ÄktB) och det som återstår då skulderna har dragits av skall delas lika mellan dig och din fru, 11 kap. 3 § ÄktB. Det ska även noteras att varje make vid bodelning får ta undan exempelvis kläder och andra föremål som maken uteslutande använder för enskilt bruk. Vad som ska ingå i en bodelning regleras i 11 kap ÄktB.

Kort kan man säga att konsekvensen vid en skilsmässa blir att din fru kommer att få behålla sin egendom då den är hennes enskilda i enighet med äktenskapsförordet samtidigt som hon får hälften av din egendom (efter skuldavräkning) då din egendom är giftorättsgods och ska således ingå i en eventuell bodelning. Du får vid en bodelning alltså endast hälften av din egendom efter skuldavräkning.

 

När det kommer till frågan om vad konsekvenserna blir vid din eventuella bortgång utgår jag från att du ej har några egna barn då detta ej framkommer i frågan.

Enligt 23 kap. 1§ Ärvdabalken (ÄB) ska, om den avlidne var gift bodelning ske, 9 kap. 1§ ÄktB. Enligt 3 kap. 1§ ÄB ska efterlevande make ärva all kvarlåtenskap. Kvarlåtenskapen är det sammanlagda värdet av den avlidna makens andel i bodelningen (se ovan) och den avlidna makens enskilda egendom. I vilket fall betyder det att din fru kommer att ärva all din egendom om du går bort.


Äktenskapsbalk (ÄktB) https://lagen.nu/1987:230

Ärvdabalk (ÄB) https://lagen.nu/1958:637 


Med vänlig hälsning


Karin OlofssonRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Familjerätt och Äktenskap och äktenskapsförord? Vi hjälper dig till fast pris!

Äktenskapsförord1995 kr

Upprättande av äktenskapsförord som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 15 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning