Att bestrida en stämningsansökan ang. falsk faktura

2006-11-30 i PROCESSRÄTT
FRÅGA
Hej mitt namn är Tommy. Jag undrar om man kan bli tvungen att betala en faktura som utställts på falska grunder. Min sambo sedan många år,har fått en faktura från sin tidigare sambo på drygt 1,5 millioner, för diverse påståenden som helt saknar grund, vilket kan visas genom div korrespondans från den fd sambon, fullmakter, kvitton m.m vore tacksam för snabbt svar vi mår dåligt av detta, och tingsrätten skall ha in svaromål i detta ärende om 14 dagar från min sanbo annars riskerar hon tredskodom.
SVAR
Hej,

En helt påhittad faktura ska man naturligtvis inte betala, däremot är det viktigt att din sambo bestrider fakturan. Det vill säga att hon skickar ett svar till domstolen inom angiven tid där hon uppger att hon inte anser sig vara betalningsskyldig och på vilka grunder. På domstolsverkets hemsida, www.dom.se kan ni ladda ner en blankett som kan hjälpa er att utforma svaromålet. Välj publikationer, därefter blanketter i vänstra spalten och blanketten heter helt enkelt ”Svaromål”.

Eftersom din sambo har blivit indragen i en tvist kan det vara aktuellt att kontakta en advokat. På domstolsverkets hemsida kan ni läsa om möjligheterna att få rättshjälp, ofta ingår sådan i hemförsäkringen, hör med ert försäkringsbolag vad som gäller.

Om din sambo inte bestrider fakturan och inte skickar något svar till tingsrätten kan en tredskodom meddelas. Med hjälp av denna dom kan den före detta sambon ta kronofogdemyndigheten till hjälp för att driva in skulden, det är därför väldigt viktigt att hon skickar in ett svar till tingsrätten!

Med vänliga hälsningar
Cornelia Svensson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1091)
2020-11-22 Praxis och dess betydelse
2020-11-21 Vad händer när man överklagar en tingsrättsdom
2020-11-20 Vad krävs för att polisen ska kunna använda tvångsmedel
2020-11-15 Överklagan av dom

Alla besvarade frågor (86416)