Husrannsakan

Jag arbetar som polis i yttre tjänst och har nu lite brydderier. Tacksam för lite hjälp. En känd narkotikamissbrukare kommer ut från sin lägenhet. Han är narkotikapåverkad. Vi tror med stor sannolikhet att han intagit narkotikan i sin lägenhet och att det kan finnas mer där inne ämnat för eget bruk. Tips föreligger sedan tidigare att han har små mängder narkotika i lägenheten. Han har vid det aktuella tillfället ingen narkotika på sig. Vi tar urinprov på honom och rapporterar honom för narkotikabrott, eget bruk. Kan jag nu även få beslut om husrannsakan av lämplig fu-ledare eller ta eget beslut (fara i dröjsmål). Det bör ju finnas mer narkotika i lägenheten vilken jag vill ta i beslag. Kan en bra beslutsgrund vara att göra husrannsakan i syfte att utröna omständigheter som äger betydelse för utredningen gällande narkotikabrottet, eget bruk. Ex finna sprutor eller andra hjälpmedel till narkotikabrottet.

Lawline svarar

Poliser har rätt att fatta beslut om husrannsakan dels enligt rättegångsbalken 28:5, dels enlig 20 § polislagen. I rättegångsbalken ges polisman rätt att företa husrannsakan vid fara i dröjsmål. Pragrafens utformning fick sin nuvarande form 1990 då polismans befogenheter inskränktes till att endast omfatta fara i dröjsmål. Detta gjordes för att bättre överensstämmelse mellan RB och PL skulle tillkomma. Det motiverades även med att husrannsakan är ett stort ingrepp i integriteten och därför bör ett beslut fattas från "högre ort". JK ansåg i prop 1988/89:124 att det idag finns goda kommunikationsmöjligheter och att det därför borde vara relativt lätt att få ett godkännande från undersökningsledare.
Därmed torde det krävas ett beslut från t.ex. fu för att göra en husrannsakan. Skälet till denna torde kunna vara att hitta sprutor och narkotika, mao. säkra bevisning.
Vid beslut om husrannsakan måste brottets allvarlighet vägas mot integritetskränkningen som görs, proportionalitetsprincipen.

Oscar BjörkmanRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Processrätt och Förundersökning? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo