Äktenskapsskillnad och betänketid

Hej lawline. Vill skiljas från min man.. hur lång tid tar det? Att genmföra alltså.

Lawline svarar

Hej, Bestämmelser om betänketid vid skilsmässa finns i 5 kap. äktenskapsbalken (ÄktB) (https://lagen.nu/1987:230#K5P1S1). Om makarna är överens om att äktenskapet skall upplösas löper, enligt 5 kap. 1 §, en sex månader lång betänketid i två situationer: Om båda makarna begär betänketid eller om någon av dem bor tillsammans med ett barn under 16 år. En betänketid om sex månader löper även i den situationen att bara en av makarna vill skiljas, enligt 5 kap. 2 § ÄktB. Om makarna har levt åtskilda sedan minst två år tillbaka krävs ingen betänketid, 5 kap. 4 § ÄktB. Betänketiden börjar löpa när makarna gemensamt ansöker om äktenskapsskillnad eller när den ena makens ansökan om äktenskapsskillnad delges den andra maken. Efter sex månaders betänketid kan äktenskapet alltså upplösas, men det krävs att någon av makarna framför ett särskilt yrkande om det. Man har ett år på sig att göra ett sådant yrkande, annars är frågan om äktenskapsskillnad förfallen. Ni behöver inte redovisa någon speciell anledning för skilsmässan. Vänligen,
Mathias GunnervaldRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Äktenskapsskillnad? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000