FrågaFAMILJERÄTTÖvrigt01/04/2011

Särskild förvaltare

Hej. Jag har blivit tillfrågad att vara särskild förvaltare till mina goda vänners 3 barn i den händelse att båda avlider samtidigt. Vad innebär det för mig?

Lawline svarar

Hej! Att vara särskild förvaltare innebär att man ansvarar för de delar av barnens tillgångar som inte förmyndaren ska ansvara för. Förmyndaren saknar då medbestämmanderätt i förhållande till denna egendom. Ansvaret regleras i Föräldrabalkens 12e kapitel, 1 § 2 st, där det anges att du som särskild förvaltare årligen ska redovisa förvaltningen för den som är förmyndare för barnen. Märk väl att övriga paragrafer i kapitlet som reglerar ”förvaltare” (alltså inte ”särskild förvaltare”) inte är tillämpliga. De medför därmed varken skyldigheter eller rättigheter för dig. Övrig reglering för det särskilda förvaltarskapet återfinns istället i Handelsbalkens 18e kapitel om Sysslomän. Bland dessa regler kan nämnas 3 §, som ålägger dig en skyldighet att ersätta skada som uppkommer om du som särskild förvaltare agerar ”oredligt” gentemot barnen. Vänligen, Rebecca Dahlquist
Rebecca DahlquistRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000