FrågaSTRAFFRÄTTPåföljder27/11/2010

Prick i belastningsregistret pga fortkörning

Jag körde för 83 km/t på en 70 väg. Jag får antingen erkänna och betala 2000kr eller förneka varefter åklagare i så fall kan väcka åtal. Det finns bildbevis från kamera. Jag ska erkänna och betala men jag fick veta att jag ändå kommer att få en "prick" på belastningsregistret. Varför får jag det? Hur formuleras detta i register?

Lawline svarar

Hej! Anledningen till att registrering i belastningsregistret sker (vad som i folkmun kallas att "få en prick") är att ordningsbot också är en påföljd pga ett brott (här trafikförseelse). Istället för att en åklagare ska väcka åtal, och alla inblandade tvingas igenom en omständlig domstolsprocess som kostar både tid och pengar, finns dock här en möjlighet till ett snabbförfarande där den som tex kört för fort, kan erkänna detta och godta ett bestämt bötesbelopp (här 2000 kr). Även om saken inte hamnar i domstol, likställs alltså ett föreläggande av ordningsbot med en dom på böter i en rättegång (se 48 kap 1§ rättegångsbalken, https://lagen.nu/1942:740#K48P1S1) Registreringen som sådan är helt enkelt uppgifter om personen ifråga och det brott som har begåtts (se 3§ lag om belastningsregister, https://lagen.nu/1998:620#P3S1). Beroende på brottets svårighetsgrad ligger uppgifterna kvar olika lång tid. När det gäller bötesstraff gallras de fem år efter det att du godkänt föreläggandet om ordningsbot (se 17§ 9p, https://lagen.nu/1998:620#P17S1) Vänliga Hälsningar
Carl-Henrik BrännbergRådgivare
Hittade du inte det du sökte?