Rättegångskostnader efter att ej ha godkänt ordningsbot

Nekade böter/strafföreläggande. Blir det någon merkostnad när fallet går till domstol. Gjorde mig skyldig till ej föreskrivet tecken vid sväng

Lawline svarar

Hej! I ditt fall kommer det troligen inte att bli fråga om några ytterligare kostnader för att få saken prövad i domstol, oavsett om du fälls eller frikänns. Eftersom du inte godkänt föreläggandet om ordningsbot (som det är fråga om i detta fall, se 48 kap 2§ 2st rättegångsbalken, https://lagen.nu/1942:740#K48P2S2) avgörs ansvarsfrågan istället genom att åklagare väcker åtal mot dig. Kostnaderna för denna process regleras i 31 kap. rättegångsbalken (se https://lagen.nu/1942:740#K31P1S1). Skulle åtalet ogillas, dvs du frikänns, stannar samtliga kostnader på staten, såvida du inte genom vårdslöshet förhalat förhandlingen och därmed vållat extra kostnader för rätten/åklagaren, tex genom att utebli eller liknande. Om du däremot fälls är utgångspunkten att du får stå för kostnader för offentlig försvarare, kostnader för hämtning till rätten om det krävts och även kostnader för viss typ av bevisning (enligt 31 kap 1§ rättegångsbalken, se https://lagen.nu/1942:740#K31P1S1). Eftersom det dock rör sig om ett brott där endast böter är aktuell påföljd, kommer offentlig försvarare inte att förordnas, hämtning inte bli aktuell osv, och det kommer såldes inte finnas några kostnader för dig att ersätta. Vänliga Hälsningar
Carl-Henrik BrännbergRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 995 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Processrätt och Rättegångskostnader? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”