Störande granne, Bostadsrätt

2010-11-04 i Bostadsrätt
FRÅGA
hej bor i bostads rätt med grannar från helvetet..d har blivit värre nu efter hsb kontaktade dom...men enligt hsb så kan dom inte göra nåt åt dom.d som stör nu är tvn och olika saker som dras på golv fram och tillbax..d har stört förut ochså men nu mer än nånsin.enligt hsb så måste man stå ut me ljud från grannar.. absolut men jag vill inte höra deras tv (den är på högsta voöym)och att dom drar saker fram och tillbax undrar man ju varför. kan jag gå vidare me detta typ stämma grannen och hsb jag mår så dåligt hemma vill inte vara här pga grannarna... vart vänder jag mig för att få hjälp? när inte hsb hjälper mig....
SVAR
Hej,Frågor gällande bostadsrätt regleras i bostadsrättslagen (1991:614), BrL.Till bostadsrättshavarens skyldigheter tillhör att denne vid användning av lägenheten skall iaktta allt som fordras för att bevara sundhet, ordning och gott skick inom eller utanför huset, 7 kap. 9 § BrL. Brott mot ordning och gott skick består i allmänhet av störande ljud av onormal styrka och/eller varaktighet, vilket som kan bli aktuellt i ett fall som detta. TV på hög volym, stampningar, långvarigt pianospelande är några exempel på störningar som i längden inte kan tolereras.Detta hindrar inte att din granne har enstaka sena tillställningar utan det är de upprepade störningarna av onormal styrka som inte tollereras. Störningar som i ditt fall försämrar din bostadsmiljö och på så vis inverkar på din hälsa är alltså inte godtagbara.Om det förekommer störningar som dessa skall föreningen ge bostadsrättshavaren tillsägelse att se till att störningarna genast upphör och om det är en bostadslägenhet, vilket det låter som att det är, underrätta socialnämnden i kommunen. Föreningen är skyldig att agera om de känner till att det förekommer störningar i boendet.Om inte bostadsrättshavaren rättar sig efter tillsägelsen anses nyttjanderätten förverkad enligt 7 kap. 18 § 1 st 5 p BrL. Detta leder till att föreningen är berättigad att säga upp bostadsrättshavaren med stöd av 7 kap. 20 § BrL. Vid en uppsägning som denna är bostadsrättshavaren skyldig att genast flytta och har alltså inte rätt till någon direkt uppsägningstid.Om föreningen underlåter att agera enligt ovan klassas detta som att föreningen åsidosätter sina skyldigheter enligt 7 kap. 4 § BrL. Detta kan bland annat leda till nedsättning av hyra eller rätt till uppsägning. I det yttersta skulle detta kunna leda till att styrelsen inte får ansvarsfrihet.Något som kan vara viktigt att tänka på är den bevisfråga som uppstår då du påstår att din granne beter sig på ett visst sätt. Det skulle troligtvis inte vara nog med en muntlig uppgift för att någons bostadsrätt ska anses vara förverkad. Det skulle troligtvis behöva dokumenteras på ett så utförligt och tydligt sätt som möjligt.Jag bedömer det som om du har goda möjligheter att åstadkomma en förändring. I första hand skulle jag åter igen kontakta bostadsrättsföreningen och uppmärksamma dem på deras skyldighet att agera. I andra hand skulle jag kontakta en verksam jurist för att driva frågan.Hälsningar,
Mathias Gunnervald
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bostadsrätt (1060)
2020-08-06 Hidden flaws in apartments
2020-08-04 Hur ändrar vi ägandeförhållandet för vår bostadsrätt?
2020-07-31 olika kontantinsats vid köp av bostad
2020-07-30 Vad bör bostadsrättsföreningen göra åt störningar och hur bedöms en sån?

Alla besvarade frågor (82752)