Rätt till hyresrätt för sambo

Min flickvän har en hyresrätt. Jag är skriven där sen något år men står inte på kontrakt. Kan värden neka mig att tillsammans med min flickvän stå på kontraktet? Om vi i framtiden separerar har jag eller min flickvän lika rätt till att ta över kontraktet på egen hand? Vi är endast sambos, ej gifta eller dyligt.

Lawline svarar

Hej! Även om endast en av er står på hyreskontraktet räknas den som er gemensamma bostad om ni nyttjar den för gemensamt boende (5§ sambolagen) Detta gäller för en eventuell bodelning vad avser hyresrätten: 16§ Sambolagen: "Den sambo som +bäst behöver+ bostaden eller bohaget har rätt att få denna egendom i avräkning på sin lott eller, om värdet är ringa, utan avräkning. En förutsättning för att en sambo skall få överta bostad eller bohag som tillhör den andra sambon är dock att ett sådant övertagande även med hänsyn till omständigheterna i övrigt kan anses +skäligt+." Om du genom bodelning erhåller hyresrätten har du således rätt att få överta den. Det inverkar alltså inte på bodelningsreglerna om du står som hyresgäst just nu på kontraktet eller inte. Skulle lägenheten tillfalla dig så skulle det ses som en överlåtelse till närstående enligt 33§ hyreslagen och i så fall kommer kontraktet få skrivas med dig i stället. Med vänlig hälsning
Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Fastighetsrätt och Hyresavtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Avtalsgranskning4995 kr

Få ett avtal granskat av en utbildad jurist. Avtalet ska vara på svenska och får vara max 7 sidor långt. Juristen granskar avtalet och återkopplar till dig med skriftlig feedback. Vid behov i form av förslag på ändringar, tillägg och justeringar, samt rådgivning.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning