Om äktenskapsförord

2020-09-08 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Äktenskapsförord där ena parten inte får med något ur boet vid separation. Är det giltigt?
Maryam Naqqar |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Som vanligt inom juridiken går det inte att svara ja eller nej på denna fråga. Det beror på omständigheterna. Om ett äktenskapsförord är oskäligt, kan det jämkas enligt 12:3 ÄktB.Huvudregeln är att en överenskommelse genom äktenskapsförord ska respekteras. Ibland kan dock ett sådant avtals verkningar bli så sneda att möjlighet till jämkning måste finnas.Vid fråga om jämkning görs en helhetsbedömning utifrån rekvisiten som omnämns i paragrafen (dvs. förordets innehåll, omständigheterna vid förordets tillkomst, senare inträffade förhållanden och omständigheterna i övrigt). Omständigheter som kan påverka bedömningen är om någon part använt sig att tveksamma metoder för att upprätta avtalet eller att avtalet leder till en påtagbar snedfördelning av makarnas egendom. Vid jämkning förs del av, alternativt hela, den egendom som enligt avtalet är enskild egendom in i bodelning som giftorättsgods.Något mer preciserat svar går alltså inte att lämna utan närmare information om det särskilda fallet.Bästa hälsningar,

Skatteåterbäring från enskild egendom

2020-09-06 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |HejMin man fick ett förtida arv av sin farfar och köpte med de pengarna majoriteten av aktierna i deras familjeföretag. Företaget har nu gått i konkurs och min man ska få närmare 100000 i skatteåterbäring då han förlorade alla aktier. Han säger att arvet var enskild egendom. Jag har inte sett några papper på det, men om de var det, räknas också då skatteåterbäringen som enskild egendom?
Ellen Lagnéus |Hej,Tack för att du ställer frågor till oss på Lawline.Enskild egendom inom äktenskapet regleras i äktenskapsbalken, och för att egendom ska räknas som enskild måste man avtala om det i äktenskapsförord, eller att man mottagit egendom genom arv/gåva med villkoret att det ska vara enskild egendom (7 kap. 2 § ÄktB).Gällande avkastning på enskild egendom räknas den som giftorättsgods, om det inte står särskilt uttryckt att även avkastningen från den enskilda egendomen också ska vara enskild egendom (7 kap. 2 § stycke 2 ÄktB). Med avkastning menas exempelvis utdelning på aktier, hyresintäkter, vinst på försäljning m.m. Det innebär att om det inte står uttryckt att även avkastningen på den enskilda egendomen din man har ska vara enskild, så kommer skatteåterbäringen att räknas som giftorättsgods.Hoppas att svaret har varit till hjälp!Vänliga hälsningar,

Hur tydligt bör äktenskapsförordet utformas?

2020-09-06 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Hej!Jag har frågor beträffande skilsmässa och giftorättsgods därefter. Ifall man registrerat ett äktenskapsförord hos Skatteverket, som har bland annat följande innehållande text:All egendom som var och en av oss ägde vid äktenskapets ingående eller förvärvat under äktenskapet liksom all avkastning, ersättning eller annars vad som träder istället för sådan egendom, och oavsett var egendomen är belägen, skall vara försvararens enskilda egendom, som den andre inte skall ha i giftorätt i.Sådan egendom som var och en har erhållit genom arv, gåva eller testamente, innan äktenskapet eller under äktenskapet, liksom all avkastning ersättning eller annars vad som träder istället för sådan egendom, och oavsett var egendomen är belägen, skall vara försvararens enskilda egendom, som den andre inte skall ha i giftorätt i.Med ovan äktenskapsförord, som är signerade av båda parter, registrerat hos Skatteverket, har jag följande frågor:1) 100% aktier i ett bolag har överlåtits till mig under äktenskapet. Kan jag vara helt säker att den andre inte har giftorätt i detta aktiebolag?Gäller samma ifall jag själv startat ett aktiebolag under giftermålet och äger 100%?2) Jag planerar att köpa en fastighet på bolaget. Kan jag vara helt säker att den andre inte har giftorätt i denna fastighet?3) Jag gör en aktieutdelning till mitt privata konto. Kan jag vara helt säker att den andre inte har giftorätt i dessa pengar som ligger i mitt privata konto?Tack på förhand för hjälpen.
Adam Rajab |Hejsan! Tack för att du vände dig till Lawline. Nedan kommer en redogörelse för din fråga.Vad är problemet?Jag tolkar det som att du undrar över hur pass garderad din egendom som du nämnt i frågan är med avseende till äktenskapsförordet. När det kommer till frågor om bodelning och äktenskapsförord är det äktenskapsbalken (ÄB) man i första hand vänder sig till. Äktenskapsförordet som ni registrerat in till Skatteverket. Utifrån ordalydelsen av det äktenskapsförord som du har angett i din fråga finner jag egentligen bara en anmärkning som möjligtvis hade kunnat påverka bedömningen till hur "säker" man hade kunnat känna sig om de tre omständigheterna som du har tagit upp. I äktenskapsförordet finns ingen tydlig definition av förvärv. Det kan då uppstå oklarheter i samtliga omständigheter som du undrar över med avseende till hur man hade tolkat äktenskapsförordet under en eventuell bodelning. En bra lösning till detta är att man gör ett tillägg till äktenskapsförordet ovan där man definierar vad som anses utgöra ett förvärv, exempelvis köp, byte, gåva, arv, testamente, försäkringsersättning, skadestånd etc. Detta i syfte för att undanröja eventuella oklarheter som kan uppkomma under en bodelning. Ett tillägg till ett äktenskapsförord anses som en ändring av ett äktenskapsförord och därför behöver man registrera in detta som ett nytt äktenskapsförord i enlighet med vad som stadgas 7 kap. 3 § ÄB. Mer om äktenskapsförord kan du läsa om här. Om du känner dig osäker på hur du kan gå vidare med din fråga rekommenderar jag dig att du bokar tid med en av våra duktiga jurister. Du kan boka tid enkelt och direkt på https://lawline.se/bokaHoppas att du fick svar på din fråga! Skriv annars en kommentar så ska jag förtydliga så gott jag kan. Med vänliga hälsningar,

Kan en svensk medborgare gifta sig utomlands?

2020-09-02 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Hej Jag är svensk medborgare vill gifta mig i Schweiz min pojkvän bor i Schweiz . Han är utlänska medborgare.
Geske Lovmand Hvid |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vad är problemet Jag tolkar frågan som att du vill veta om det är möjligt att gifta sig i Schweiz, när man är svensk medborgare. Det framgår inte av frågan huruvida ni vill gifta er inför en svensk myndighet i utlandet eller inför en utländsk myndighet samt om det ska vara en borgerlig eller kyrklig vigsel. Därför kommer jag att svara mer allmänt på din fråga.Det är möjligt att gifta sig utomlandsDet är möjligt att gifta sig utomlands.När ni vet mer om hur ni vill gifta er, kan det vara bra att ta direkt kontakt och fråga vilka dokument som behövs. Du kan behöva intyg om hindersprövningen och vigselintyg från Skatteverket. Tänk på att du i vissa fall måste visa ett intyg för Skatteverket om att vigseln har ägt rum och sen ska Skatteverket bedöma om vigseln är giltig i Sverige.Jag rekommenderar jag att du tar kontakt med vår juristbyrå för vidare hjälp i ditt ärende. Du kan boka en tid med vår juristbyrå här eller ringa oss för att få mer information.Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt:Telefon: 08-533 300 04Öppettider: Mån-fre kl. 10.00−16.00. Vänligen,

Hur gör man om man vill gifta sig med sitt adoptivsyskon?

2020-09-08 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Hej! Jag har en kusin som jag vill gifta mig med, denna kusins familj råkar också vara (fick jag veta) min adoptivfamilj. I Sverige är vi registrerade som familjemedlemmar och biologiska syskon vilket vi i själva verket inte är. Vi har inte certifikat på att vi bara är kusiner eller är bara adoptivsyskon. vad ska vi nu göra för att kunna bevisa till myndigheterna och kunna få ingå i äktenskap utan att ses som illegalt? vi vill inte hamna i dåliga dagar med någon myndighet, finns det ett sätt vi kan göra och finns det ett lag som stödja oss. vi tänkte söka tillstånd om att få ingå i äktenskap, hur ska vi göra, hur ska vi bevisa att vi inte är syskon.och vilka trubbel kan vi stöta på? finns det ett sätt att gå kring den registrerade familjemedlemskapet utan att det för med sig skada för oss.
Elin Englund |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Regler kring äktenskap hittar du i äktenskapsbalken (ÄB). Om jag uppfattar dig rätt så har din kusins familj adopterat dig, så att du nu är adoptivsyskon till den som innan var din kusin biologiskt sett. Om jag har missuppfattat någonting så är du varmt välkommen att ställa en ny gratisfråga eller att ringa till våran telefonrådgivning som också är gratis.Det finns möjlighet för er att söka dispens för att få gifta er:Att gifta sig med sitt adoptivsyskon räknas som ett äktenskapshinder (2 kap. 3§ 3st ÄB), vilket innebär att man inte får gifta sig om man är adoptivsyskon. Däremot så kan ni ansöka om att få dispens för att få gifta er, detta gör ni hos länsstyrelsen i det län där ni bor (2 kap. 3§ 3 st ÄB).Därav är mitt råd till dig/er att ansöka om tillstånd för att få gifta er hos länsstyrelsen i det län där ni är boende.Då jag tyvärr inte vet vilket län ni är boende i så kan jag inte lägga in en länk till er länsstyrelse. Däremot så länkar jag här Skånes länsstyrelses ansökan, där även viss information om ansökningsprocessen finns. Då kan ni se ett exempel på hur ansökan ser ut, samt läsa på om informationen kring ansökan. Om ni är boende i Skånes län så kan ni även använda formuläret jag har länkat till för att göra ansökan.Vilka trubbel ni kan stöta på: -De trubbel som ni kan stöta på är om länsstyrelsen inte beviljar er dispens, då kan ni tyvärr inte gifta er enligt äktenskapsbalken.Hur ni ska göra:-Ni ska skicka in en ansökan om "tillstånd för halvsyskon/adoptivsyskon att få gifta sig" till länstyrelsen i det län där ni är boende. -I ansökan är det viktigt att ni skickar med alla de uppgifter och bilagor som det står att länsstyrelsen behöver för att kunna ta ett beslut.Jag önskar er all lycka och att ärendet hos länsstyrelsen ska gå bra.Hoppas att du känner att du har fått svar på din fråga!Med vänlig hälsning

Vilka regler ligger till grund för den tjänst en vigselförrättare utför?

2020-09-06 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |vilka lagar och förordningar ligger till grund för den tjänst en vigselförrättare utför?
Saga Sthen |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag kommer dela upp frågan dels i vilka lagar och förordningar som stadgar vilka som har behörighet att utföra tjänsten som vigselförrättare, och dels i vilka lagar och förordningar som stadgar vad tjänsten som vigselförrättare ska innebära. Lagar och förordningar som stadgar vilka som kan vara behöriga att utföra tjänsten som vigselförrättare I 4 kap. 3 § äktenskapsbalken (ÄktB) framgår vilka som är behöriga att vara vigselförrättare. Dessa är:Präst eller annan befattningshavare i trossamfundDen som länsstyrelsen utser (borgerlig vigselförrättare)Präst eller annan befattningshavare i trossamfund utses till vigselförrättare enligt lagen om rätt att förrätta vigsel inom trossamfund.För att länsstyrelsen ska utse en person till vigselförrättare krävs det att personen har kunskap om hur vigseln ska gå till och vad som krävs för att en vigsel ska kunna genomföras (4 kap. 4 § ÄktB). Lagar och förordningar som stadgar hur tjänsten som vigselförrättare ska utförasI 4 kap. ÄktB finns gemensamma regler för hur en vigsel ska gå till. Dessa regler gäller både för vigselförrättare inom trossamfund och för borgerliga vigselförrättare. Vigselförrättaren ska se till att:hindersprövning görs (4 kap. 5 § ÄktB) ett bevis om vigsel lämnas till makarna (4 kap. 7 § ÄktB) informera Skatteverket om vigseln (4 kap. 8 § ÄktB)För vigselförrättare inom trossamfund finns ytterligare bestämmelser om utförandet av tjänsten i lagen om rätt att förrätta vigsel inom trossamfund.För borgerliga vigselförrättare finns ytterligare bestämmelser om utförandet av tjänsten i förordning om vigsel som förrättas av särskilt förordnad vigselförrättare.Hoppas att svaret varit till din hjälp! Med vänlig hälsning,

Kan man skriva äktenskapsförord under äktenskapet?

2020-09-06 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Kan man skriva äktenskapsförord eller något liknande efter man var gift i några år ?
Sofia Edvardsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du vill veta om det är möjligt att skriva ett bindande äktenskapsförord trots att makarna varit gifta ett par år. Reglerna om äktenskap och äktenskapsförord finns i äktenskapsbalken (här).Äktenskapsförord under äktenskapetSom du säkert känner till kan makar genom ett äktenskapsförord bestämma att viss egendom ska vara enskild och därför inte ingå i bodelningen, se 7 kap 3 § äktenskapsbalken (här). Av denna bestämmelses tredje stycke framgår att äktenskapsförord kan upprättas även under äktenskapet och att det inte finns någon begränsning för hur sent i äktenskapet ett äktenskapsförord kan skrivas. Äktenskapsförordet blir giltigt först den dag det ges in till Skatteverket för registrering, se 7 kap 3 § st 3 äktenskapsbalken (här).Formkrav för äktenskapsförordFör att ett äktenskapsförordet ska vara giltigt ska det, förutom ingivet för registrering hos Skatteverket, vara skriftligt, daterat och undertecknat av båda makarna, se 7 kap 3 § st 2 äktenskapsbalken (här). Om ett äktenskapsförord inte uppfyller dessa krav är det inte giltigt.SammanfattningDet är alltså fullt möjligt att upprätta ett äktenskapsförord även under äktenskapet. Även om äktenskapsförordet är skriftligt, daterat och undertecknat av makarna måste det alltså även ges in till Skatteverket för registrering. Om man ger in äktenskapsförordet till Skatteverket senare än efter en månad i äktenskapet gäller äktenskapsförordet först från och med den dag det ges in till Skatteverket. Om du önskar upprätta ett äktenskapsförord rekommenderar jag dig att boka tid med en av Lawlines jurister vilket du kan göra här.Vänligen,

Upprättande av äktenskapsförord

2020-09-02 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Hej! Hur kan man försäkra sig och sin egendom efter att man gift sig? Kan man göra ett äktenskapsförord i efterhand och hur värderas ens egendom, menar fastigheten. Partner är överens om att skriva på men vi vet inte hur vi går till vägar.
Marina Alsayegh |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Upprättande av ett äktenskapsförord regleras i äktenskapsbalken, fortsättningsvis ÄktB. Till att börja med kan nämnas att huvudregeln är att all egendom som inte är enskild egendom utgör giftorättsgods (7 kap. 1 § ÄktB). Genom äktenskapsförord kan makar komma överens om att egendom ska vara enskild istället för att utgöra giftorättsgods. Ett äktenskapsförord går att upprätta både i för- och efterhand och går dessutom att ändra under äktenskapet. Ändring görs genom att makarna skriver ett nytt äktenskapsförord. Nedan kommer jag förklara hur ni kan gå tillväga för att upprätta ett äktenskapsförord.Upprättande av ett juridiskt bindande äktenskapsförordEtt äktenskapsförord ska vara skriftligt, daterat och undertecknat av makarna eller de blivande makarna (7 kap. 3 § stycke 2 ÄktB). Därefter ska det registreras hos Skatteverket (7 kap. 3 § stycke 3 ÄktB). Viktigt att nämna är att äktenskapsförord inte kan tidsbegränsas eller villkoras.Innehållet i äktenskapsförordDet är upp till er att själva bestämma vad det är som ska utgöra enskild egendom. Ni kan komma överens om att all egendom omfattas, ena makens eller t.ex. egendom förvärvad innan äktenskap. Äktenskapsförordet kan också omfatta egendom som senare kommer att tillfalla någon av makarna. Det finns dock begränsningar och äktenskapsförordet får t.ex. inte innehålla något om att egendom som tillhör den ena maken blir den andra makens enskilda egendom.Angående din fråga om fastighet kan ni reglera hur stor andel ni vill ska utgöra enskild egendom i äktenskapsförordet utan några problem. Viktigt att komma ihåg är att om ni vill att viss egendom inte ska ingå i framtida bodelning ska den hållas separat eftersom det rent praktiskt kan bli svårt att skilja enskild egendom från giftorättsgods om dessa blandas. SammanfattningNi kan upprätta ett äktenskapsförord efter att ni ingått äktenskapet och skulle det vara så att ni behöver hjälp med själva upprättandet kan ni använda er av vår avtalstjänst.Vänliga hälsningar,