Ändra eller ogiltigförklara ett äktenskapsförord

FRÅGA
Hej jag och min fru har varit tillsammans i 16 år men varit gifta i 6 år vi har 4 barn tillsammans och har tidigare skrivit äktanskapsbevis men hade inte skickat den till skatteverket föran ett år sedan den finns registrerad hos skatteverket nu.Jag undrar om hon kan begära ändring eller att den ska ogiltig förklaras utan mitt godkännande ?Om vi nångång i framtiden skulle skilja oss har hon rätt att kräva hälften av bodelningen?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Äktenskapsförord

Huvudregeln, när ett gift par skiljer sig, är att makarnas egendom delas lika mellan dem i och med att en bodelning genomförs (9 kap. 1 § Äktenskapsbalken). Det är makarnas giftorättsgods som ska delas mellan makarna (10 kap. 1 § Äktenskapsbalken). Det går dock att göra undantag från denna huvudregel genom att upprätta ett äktenskapsförord, precis som du och din fru har gjort (7 kap. 3 § Äktenskapsbalken). Ett äktenskapsförord blir giltigt i och med att det lämnas in till skatteverket, förutsatt att äktenskapsförordet är både skriftligt och undertecknat av makarna.

Ändra eller ogiltigförklara ett äktenskapsförord

Huvudregeln i svensk rätt är att avtal ska hållas. Detta innebär att det enbart under väldigt begränsade omständigheter är möjligt att göra ett undantag från denna huvudregel. Enligt lag så är det möjligt att jämka eller helt bortse från ett äktenskapsförord om avtalet skulle vara att betrakta som oskäligt. "Oskäligheten" kan relatera till avtalets innehåll, omständigheter som förelåg när avtalet ingicks, senare inträffade förhållanden eller andra omständigheter (12 kap. 3 § Äktenskapsbalken). Det är således möjligt att både ändra i ett äktenskapsförord samt att helt och hållet bortse från äktenskapsförordet vid en eventuellt skilsmässa.

Eftersom huvudregeln är att avtal ska hållas så ska undantaget i 12 kap. 3 § äktenskapsbalken tillämpas väldigt restriktivt.

Om du är i behov av fortsatt vägledning så är du varmt välkommen att kontakta Lawlines jurister (https://www.lawline.se/boka).

Med vänliga hälsningar.

Felicia Hauzenberger
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Äktenskap och äktenskapsförord (1274)
2021-10-21 Hur gör vi för att upphäva ett gammalt äktenskapsförord?
2021-10-07 Hur kan man reglera enskild egendom vid en eventuell bodelning?
2021-10-05 Giftemål mellan kusiner
2021-09-29 Ärver sambor varandra?

Alla besvarade frågor (96531)