Kan ett gåvobrev mellan makar göra gåvan till enskild egendom?

FRÅGA
Hej. En fråga ang. gåvobrev. Om min pappa ägde en lägenhet själv från början, men valt att ge bort halva delen till sin fru, genom ett gåvobrev, skall hennes del då exkluderas från giftorättsgods? Alltså, ska denna del inte räknas med i bodelningen? I gåvobrevet står det ikryssat "gåvan skall vara govotagarens enskilda egendom". Men när jag läser om det i en annan tråd här, så står det att det inte gäller trots att det står i gåvobrevet. Stämmer det?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om enskild egendom och bodelning finns i Äktenskapsbalken (ÄktB).


Vad som är enskild egendom regleras i 7 kap. 2 § ÄktB. I andra punkten stadgas att en gåva kan utgöra enskild egendom om gåvan givits av någon annan än den andra maken och om givits med ett villkor om att gåvan ska utgöra enskild egendom. Av din fråga framgår att din pappa gett gåvan till sin fru. Detta är inte i lagens mening tillräckligt för att gåvan ska utgöra enskild egendom. För att gåvor mellan makar ska anses utgöra enskild egendom krävs det att ett äktenskapsförord upprättas (7 kap. 3 § ÄktB).


Sammanfattningsvis gör alltså inte gåvobrevet att lägenheten utgör enskild egendom, eftersom gåvan har givits mellan makar. Av den anledningen ska lägenheten tas upp i bodelningen eftersom den utgör giftorättsgods (10 kap. 1 § ÄktB).


Jag hoppas att detta gav dig svar på din fråga. Har du någon annan fundering är du välkommen att vända dig till oss på Lawline igen!

Med vänlig hälsning,

Saga Sthen
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Äktenskap och äktenskapsförord (1218)
2021-04-18 Enskild egendom, samägande och lottläggning
2021-04-17 Fråga om upprättande av äktenskapsförord
2021-04-17 Kan en make kräva att få del av värdeökning på en lägenhet som den andra maken äger vid försäljning?
2021-04-13 Tolkning av äktenskapsförord

Alla besvarade frågor (91320)