Kan ett gåvobrev mellan makar göra gåvan till enskild egendom?

Hej. En fråga ang. gåvobrev. Om min pappa ägde en lägenhet själv från början, men valt att ge bort halva delen till sin fru, genom ett gåvobrev, skall hennes del då exkluderas från giftorättsgods? Alltså, ska denna del inte räknas med i bodelningen? I gåvobrevet står det ikryssat "gåvan skall vara govotagarens enskilda egendom". Men när jag läser om det i en annan tråd här, så står det att det inte gäller trots att det står i gåvobrevet. Stämmer det?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om enskild egendom och bodelning finns i Äktenskapsbalken (ÄktB).


Vad som är enskild egendom regleras i 7 kap. 2 § ÄktB. I andra punkten stadgas att en gåva kan utgöra enskild egendom om gåvan givits av någon annan än den andra maken och om givits med ett villkor om att gåvan ska utgöra enskild egendom. Av din fråga framgår att din pappa gett gåvan till sin fru. Detta är inte i lagens mening tillräckligt för att gåvan ska utgöra enskild egendom. För att gåvor mellan makar ska anses utgöra enskild egendom krävs det att ett äktenskapsförord upprättas (7 kap. 3 § ÄktB).


Sammanfattningsvis gör alltså inte gåvobrevet att lägenheten utgör enskild egendom, eftersom gåvan har givits mellan makar. Av den anledningen ska lägenheten tas upp i bodelningen eftersom den utgör giftorättsgods (10 kap. 1 § ÄktB).


Jag hoppas att detta gav dig svar på din fråga. Har du någon annan fundering är du välkommen att vända dig till oss på Lawline igen!

Med vänlig hälsning,

Saga SthenRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Familjerätt och Äktenskap och äktenskapsförord? Vi hjälper dig till fast pris!

Äktenskapsförord1995 kr

Upprättande av äktenskapsförord som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 15 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning