Hur fungerar det med äktenskapsförord?

Hej

Jag är idag sambo, och vi ska snart gifta oss, jag äger huset vi bor i sedan tidigare men nu vill jag ha ett äktenskapsförord eller liknande på värdet av huset innan vi ingår äktenskapet.

Hur går jag tillväga?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du skickar din fråga till oss på lawline.

Så som jag förstår det så handlar din fråga om hur äktenskapsförord fungerar, och vi hamnar därför i äktenskapsbalken (ÄktB).

Vad är ett äktenskapsförord?

Ett äktenskapsförord är ett avtal mellan dig och din blivande make/maka som bestämmer vad som ska vara enskild egendom. Med enskild egendom menas egendom som bara tillhör en av er och därför inte ska vara med i bodelningen vid skilsmässa eller dödsfall. Detta innebär att om du skriver in huset i äktenskapsförordet så garanterar du att det är du som får huset om ni till exempel skulle skilja er. Om du inte skriver in huset i äktenskapsförordet så kommer det med största sannolikhet att klassas som giftorättsgods, alltså kommer det att ingå i bodelningen och det kan vara svårare för dig att få huset vid en eventuell skilsmässa. Giftorättsgods är alltså allt som inte är enskild egendom, och för att någonting ska vara enskild egendom krävs det att det finns en rättshandling i form av exempelvis (7 kap. 1-2 § ÄktB):

Äktenskapsförord som säger vad som är enskild egendomAtt man mottagit egendomen genom en gåva och att det i gåvan fanns villkor att egendomen ska vara enskild egendom för mottagaren. Att man erhållit en egendom genom ett testamente med villkor om att egendomen ska vara enskild egendom för mottagaren.

Ni kan skriva ett äktenskapsförord både före och efter att ni gifter er och ni kan dessutom ändra i det under äktenskapet genom att ni skriver ett nytt äktenskapsförord.

Innehållet i äktenskapsförord

Det som står i äktenskapsförordet är nästan helt upp till er att bestämma. Ni kan avtala om att allt ni äger ska vara enskild egendom, eller att bara vissa saker ska vara det (exempelvis huset). Ni kan till och med i äktenskapsförordet avtala om egendom som senare kommer att tillfalla någon av er. De begränsningar som finns gällande äktenskapsförord är t.ex. att det inte kan innehålla att huset som tillhör dig blir den andra makens enskilda egendom.

Vidare finns det formkrav vid upprättandet av ett äktenskapsförord. Det ska vara skriftligt, daterat och undertecknat av er (makar/blivande makar)(7 kap. 3 § stycke 2 ÄktB). Därefter ska det registreras hos Skatteverket (7 kap. 3 § stycke 3 ÄktB). Viktigt att nämna är att äktenskapsförord inte kan tidsbegränsas eller villkoras.

Sammanfattning

Att skriva ett äktenskapsförord skulle i min mening vara ett bra alternativ för dig och jag rekommenderar att du tar kontakt med vår juristbyrå för vidare hjälp i ditt ärende.

Du kan boka en tid med vår juristbyrå här eller ringa oss för att få mer information.

Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt:

Telefon: 08-533 300 04

Öppettider: Mån-fre kl. 10.00−16.00


Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Maia SadekRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Familjerätt och Äktenskap och äktenskapsförord? Vi hjälper dig till fast pris!

Äktenskapsförord1995 kr

Upprättande av äktenskapsförord som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 15 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”