Kan inresetillstånd nekas pga. tidigare brott - USA

2021-08-08 i STRAFFRÄTT
FRÅGA |Hej.Jag planerar att åka till USA i Januari. 1989 dömdes jag till en månads fängelse för rattfylleri, kan detta innebära att jag blir nekad inresetillstånd till USA?
Anneli Alchahin |Hej, tack för din fråga! I USA finns det ett system (Visa Waiver Program, VWP) som medför att medborgare från vissa länder kan resa fritt in i USA som turister och stanna i 90 dagar utan visum. Sverige är ett av dessa länder. Istället för att ansöka om visum, ska man fylla i ESTA-ansökan enligt VWP. Som du säkert vet om du påbörjat din ansökan, måste man svara på frågan om man blivit dömd för brott tidigare. Är du dömd för ett brott som anses vara `moral turpitude`, moraliskt skamligt, kan du bli nekad inresetillstånd. Vilka brott som faller inom ramen för "moral turpitude" är inte helt klart, men det skulle kunna vara mord, misshandel, rån etc. Mer om detta kan du läsa (här). Begicks brotten mer än 5 år tillbaka, kan man fortfarande få inresetillstånd beroende på omständigheterna. Dessutom kan även få inresetillstånd om du dömts för ett brott som har max 1 års fängelse i straffskalan (rattfylleri har max 6 månader) och du suttit i fängelse mindre än 6 månader (du har suttit i 1 månad). I och med att brottet begicks 1989 och det inte är grov rattfylleri, kommer du förmodligen inte bli nekad inresetillstånd. Blir du nekad efter en ESTA-ansökan, är det möjligt att vända sig till amerikanska ambassaden och ansöka om turistvisum. Jag hoppas att du har fått svar på din fråga! Om du behöver ytterligare hjälp är du varmt välkommen att ställa ytterligare frågor eller kontakta oss (här)! Med vänliga hälsningar,

Är det olagligt att skriva skoluppsatser och läxor till andra mot betalning?

2021-08-06 i STRAFFRÄTT
FRÅGA |Hej!Är det lagligt i Sverige att ha en tjänst där man säljer en tjänst som att t.ex skriva skol uppsatser åt andra eller andra läxor?Om olagligt, vilken lag bryter denna tjänst emot?
Erika Björnfors |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Den som säljer skoluppsatserna eller läxorna till studenter begår inte något brott mot någon svensk lag i dagsläget. Det är alltså inte brottsligt att sälja en tjänst där du skriver skoluppsatser eller läxor åt andra så att du hjälper studenter att fuska. Däremot måste säljaren skatta på det den säljer som utgångspunkt och skatteregler blir alltså aktuella. Ifall du själv är student så kan däremot disciplinära åtgärder bli aktuella så som varning och avstängning från exempelvis din högskola/universitet (högskoleförordningen 10 kap 1–2 §).Köparen av uppsatsen eller läxan kan däremot exempelvis göra sig skyldig till urkundsförfalskning (brottsbalken 14 kap. 1 §). Urkundsförfalskning blir däremot inte aktuellt för dig som säljer uppsatserna eller läxorna.Sammanfattningsvis, så är det inte olagligt att skriva skoluppsatser eller läxor till andra mot betalning. Säljaren gör sig alltså inte skyldig till något brott i dagsläget. Däremot kan lagen ändra sig och även om det inte är olagligt att sälja denna typ av tjänster just nu så kan det anses vara omoraliskt och bör kanske undvikas.Hoppas du fick svar på din fråga, annars är du välkommen att ställa en ny till oss på Lawline!Med vänlig hälsning,

Personutredning i brottmål

2021-08-06 i STRAFFRÄTT
FRÅGA |Hej,Jag ska på rättegång i ett mål gällande egenmäktigt förfarande där jag står åtalad för att tagit narkotika för eget bruk. I stämnings och kallelsen står att en personutredning från frivården ska göras. Jag skickade mail till tingsrätten för att fråga när jag skulle bli kallad för datumet för rättegången närmar sig. Jag fick svar att domstolen bestämt att inte göra någon personutredning. Vet ni varför dom bestämmer detta, är det bra eller dåligt för mig? Jag tyckte en personutredning hade varit bra eftersom jag då kan berätta att jag fått hjälp förMitt drogmissbruk, att jag har en familj att försörja och att mycket har hänt på de 2 åren som jag fått vänta på att denna rättegången ska vara. Så min fråga är varför dom bestämmer att inte göra en utredning och om det är bra eller dåligt för mig.
Adam Fyman |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det är vanligt att tingsrätten förordnar frivården att göra en personutredning. Att detta inte skett i ditt fall finner jag underligt. När frivården inte har gjort en personutredning på vederbörande så innebär det oftast att frivården inte lyckats komma i kontakt med den åtalade. Men enligt din fråga verkar det istället vara domstolen som bestämt att någon personutredning inte är nödvändig. Den enda förklaringen jag kan tänka mig till varför domstolen gjort en sådan bedömning är att brottet kan anses vara av lindrig art eller om domstolen redan har en personutredning på dig som gjorts relativt nyligen i en tidigare rättegång. Jag instämmer med dig att ett förordnande till frivården är positivt om du har ett missbruksproblem. Att frivården gör en personutredning kan aldrig vara dåligt för dig. Jag rekommenderar dig att kontakta domstolen, antingen själv eller genom din offentliga försvarare, och upplysa dem om att du önskar att frivården förordnas. Om rättegången inte ska hållas alltför snart så kan det fortfarande finnas chans för att frivården förordnas och att frivården således kan göra en personutredning. Hoppas du fick svar på din fråga!

När en husrannsakan får genomföras

2021-07-31 i STRAFFRÄTT
FRÅGA |Får en polis hota med husrannsakan om jag inte gör som polisen vill
Josefine Ljungberg Palm |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Vad är en husrannsakan?En husrannsakan är en undersökning som görs i syfte att söka efter föremål som kan ha betydelse som bevis men kan även användas i syfte för att söka efter någon som ska gripas, anhållas eller häktas.Det är vanligen förundersökningsledaren som fattar beslut om husrannsakan, 28 kap. 4 och 5 §§ rättegångsbalken.När får husrannsakan göras?Regler om när en husrannsakan får genomföras återfinns i 28 kap. rättegångsbalken.En husrannsakan får utföras om det finns anledning att anta att brott har begåtts på vilket fängelse kan följa, 28 kap. 1 § rättegångsbalken.Polisen kan få utföra en husrannsakan för att eftersöka föremål som kan tas i beslag, förvar eller för att utforska omständigheter som kan vara av betydelse för brottsutredningen eller fråga om förverkande, 28 kap. 1 § rättegångsbalken. Polisen kan även ha rätt att genomföra husrannsakan hos annan än den som är misstänkt för brott men det krävs då antingen att brottet har begåtts på den platsen, den misstänkta gripits där eller om det finns synnerlig anledning att man vid en sådan husrannsakan ska påträffa föremål som kan tas i beslag, förvar eller att annan utredning om brottet kan vinnas samt vid fråga om förverkande av utbyte av brottslig verksamhet 28 kap. 1 § andra stycket rättegångsbalken.Polisen måste därtill alltid göra en proportionalitetsbedömning innan en husrannsakan utförs. Syftet med att genomföra en husrannsakan måste stå i proportion till den olägenhet eller skada som en sådan innebär för den enskilde.I ditt fallDå du i din fråga inte uppger några omständigheter kring händelsen eller vad som kan föranlett polisens hot om en sådan är det svårt för mig att avgöra hur det ligger till i din situation. Förhoppningsvis ger ovan redogörelse för när en husrannsakan får genomföras tillräcklig vägledning för att du ska fått svar på din fråga.Hoppas detta var svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Polisintyg i Norge

2021-08-07 i STRAFFRÄTT
FRÅGA |Hej jag blev dömt i Norge 2015 för narkotikabrott 2 gram heroin. Hur länge stannar det i borttsregister i Norge.Jag fick 1 månads fängelse att avtjäna i Sverige.Jag har fått jobb Norge nu och som vill ha utdrag ur belastningsregister i Norge.Tack i förhand
Minela Kurjakovic |Hej och tack för din fråga!I norsk rätt finns det flera typer av s.k. polisintyg. Man kan säga att polisintyg i Norge motsvarar brottsregister/belastningsregister i Sverige.Utgångspunkten i norskrätt är att det i vanligt polisintyg (dvs. vanligt brottsregister) utelämnas all information som är mer än 10 år gammal, om du inte begår nya brott. Uppgifter om mindre allvarliga begångna brott kommer dock inte visas i ett vanligt polisintyg efter 3 år. Frågan är om det brott du begått är av mindre allvarlig karaktär enligt norsk rätt. Om svaret är ja, då kommer uppgifter om det brottet inte visas i ett vanligt polisintyg efter 3 år. (Polisregisterlagen 40 §).I ett uttömmande polisintyg (dvs. uttömmande brottsregister) kommer i princip all information om tidigare begångna brott att visas, oavsett hur länge det har gått sedan dessa begicks. (Polisregisterlagen 41 §).Ett begränsat polisintyg visar bara fall som kommer att ha betydelse för det tjänst/arbete eller uppdrag du sökt. Alla andra fall kommer att utelämnas. Detta gäller vanligtvis om en person ska söka jobb som t.ex. förskolelärare eller jobba med att ta hand om minderåriga (barnomsorg). I sådana intyg ingår i allmänhet alla begångna brott, oavsett hur gamla de är. (Polisregisterlagen 39 §).Hoppas du fick någon form av vägledning! Har du fler frågor är du varmt välkommen åter!Med vänlig hälsning,

Vad är straffet i Norge för grovt bedrägeri och skattebrott?

2021-08-06 i STRAFFRÄTT
FRÅGA |Vad är straffet i Norge för grovt bedrägeri och skattebrott
Alva Lindsjö |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler kring brott i Norge finns i den norska straffeloven.Straffet för bedrägeri i Norge är böter eller fängelse i högst två år (§ 371 straffeloven). Om brottet är grovt blir straffet fängelse i högst sex år (§ 372 straffeloven).Även straffet för skattebrott i Norge är böter eller fängelse i högst två år (§ 378 straffeloven). Vid grovt skattebrott blir straffet istället fängelse i högst sex år (§ 379 straffeloven).Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Vad ska jag göra när jag har blivit utsatt för ett brott?

2021-07-31 i STRAFFRÄTT
FRÅGA |Mitt namn är S jag bor i Danmark och har skrivit en bok på svenska.Jag har annoncerat boken på webbplatform och fått ett otäckt påhopp av min systers man.Det är påhopp och påstående att jag ljuger och döljer uppgifter om min familj. Där finns också uttalanden som jag uppfattar som hot mot min person.Jag har dokumeterat tråden och undrar vad jag rent juridiskt bör göra.
Lucas Rasmusson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Att utgå ifrån informationen som du har gett mig så verkar det som att du har blivit utsatt för olaga hot (4 kap. 5 § Brottsbalken) och eventuellt förtal (5 kap. 1 § Brottsbalken). Då om du har blivit utsatt för ett brott så är det första du ska göra är att anmäla detta till polisen och ge dem den dokumenterade tråden. Då kommer polis och åklagare att inleda en förundersökning (genom att exempelvis samla in bevisning och kontakta dig) och undersöka möjligheten att väcka åtal. Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att höra av dig till oss.Med vänliga hälsningar,

Kan kungen åtalas?

2021-07-30 i STRAFFRÄTT
FRÅGA |Tjena! JAg har alltid undrat de hära, är de sant att kungen inte kan åka in i fängelse? Är de helt omöjligt eller finns det undantag alls överhuvudtaget? Om svaret är nej, varför är det så? Han är ju också en medborgare och kan likt oss andra också begå brott ju???
Siva Arif |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Eftersom din fråga handlar om kungen (statschefen) blir regeringsformen (RF) tillämplig. Kungen behöver inte ställas till svars för sina handlingar varken som privatperson eller statschef eftersom han har en så kallad straffrättslig immunitet. Detta gäller dock enbart kungen och inte för övriga i kungafamiljen. Beträffande civilrättsliga ärenden kan kungen däremot ställas till svars, då gäller alltså inte den straffrättsliga immuniteten. Exempel på sådana typer av ärenden är exempelvis skadestånd vid avtalsbrott. (5 kapitlet 8 § RF samt prop. 1973:90 s. 175).Kungen kan dessutom ställas till svars i den internationella brottmålsdomstolen om han skulle göra sig skyldig till brott mot mänskligheten, folkmord, aggressionsbrott eller krigsförbrytelser (10 kapitlet 14 § RF samt Romstadgan). Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!Vänligen,