Preskriptionstid brott

2021-01-31 i STRAFFRÄTT
FRÅGA |Hej . Ett årsen skrev utpressning ord när jag var full av alkohol till en tjej men har inte gjort ngt bara skrivit på whats up , idag såg henne med hennes mamma i basstationen sen de kom fram och började hota mig med grova ord, mot mig och min familj, så i det här fallet om vill anmäla henne o hennes mamma till polisen kan hon använda hennes fall mot mitt fall efter ett år.Tack för er
Sonja Najim |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag har förstått din fråga som att du har blivit utsatt för hot och vill anmäla detta. Du undrar även om hon kan använda utpressningen som hon blev utsatt för, ett år sedan det inträffade. Av frågan framgår det inte om du blev dömd för utpressning för ett år sedan, eller bara om händelsen inträffande då. Om det är så att du blev dömd för brottet så kan detta ha viss relevans vid ditt fall, däremot är det svårt att säga nu med tanke på att vi inte vet om hennes hot utgjort något brott. Om hon inte anmälde utpressningen för ett år sedan när det inträffade, så är frågan om hon kan göra det nu, det vill säga ett år senare. UtpressningUtpressning regleras i 9 kap. 4 § brottsbalken. Av regeln framgår det att man för utpressning kan få fängelse i högst två är, såvida brottet inte är grovt. PreskriptionstidDet löper alltid en preskriptionstid för brott. Hur lång preskriptionstiden är beror på hur allvarligt brottet är och vilket straff det kan leda till. Har brottet begåtts för länge sedan kan det ha preskriberats, vilket regleras i 35 kap. 1§ brottsbalken. Preskription av ett brott innebär att man inte längre kan bli dömd för brottet. Hur lång preskriptionstiden är varierar beroende på brott. Av 35 kap. 1 § BrB framgår det att preskriptionstiden för ett brott är fem år om brottet kan ge max två års fängelse. SlutsatsPreskriptionstiden för brottet utpressning är 5 år, vilket innebär att om hon inte än anmält utpressningen så kan hon göra det nu efter ett år. Om du har fler frågor så är du varmt välkommen att återvända till oss på Lawline!Vänligen,

Vad ska man göra om man själv eller någon annan har ett vapen?

2021-01-28 i STRAFFRÄTT
FRÅGA |Om man har eller vet att någon har vapen som en pistol vad ska man göra då Samtidigt vill jag inte få skit.Vad ska jag göra då?
Johanna Persson |Hej!Tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga. Mina utgångspunkterOm jag har förstått dig rätt så undrar du vad man kan göra om man själv har ett vapen, alternativt om man vet att någon annan har ett vapen. Jag kommer att hänvisa till vapenlagen i mitt svar.Utan tillstånd kan det röra sig om vapenbrottI Sverige behöver en privatperson som utgångspunkt ha tillstånd från Polisen för att få lov att äga ett vapen (2 kap. 1 § och 2 kap. 2 § vapenlagen).Saknar personen ett sådant tillstånd kan hen göra sig skyldig till vapenbrott (9 kap. 1 § första stycket vapenlagen).Har man själv ett vapen kan man lämna in det till PolisenHar en person själv ett vapen kan hen frivilligt lämna in vapnet till Polisen, som i sin tur kan skrota det (9 kap. 7 § vapenlagen). Denna möjlighet finns till på grund av samhällets intresse av att personer utan vapentillstånd inte har några vapen.Vid ett inlämnande av vapen till Polisen ska åklagare bara väcka åtal för vapenbrott om det är "motiverat från allmän synpunkt" (9 kap. 7 § vapenlagen). Ett åtal kan till exempel vara motiverat om personen inte bedöms ha lämnat in vapnet helt frivilligt, utan snarare på grund av att hen riskerar att bli upptäckt.Under vissa tidsperioder har staten infört vapenamnesti, som inneburit att personer som lämnat in vapen till Polisen under den tiden inte har kunnat dömas för något brott. Det skedde senast år 2018 och gäller alltså inte för tillfället.På Polisens hemsida finns det viktig information som man bör läsa inför inlämning av ett vapen. Man kan tipsa Polisen anonymt om att någon annan har ett vapenDet går att uppmärksamma Polisen på att någon annan verkar ha ett vapen, även om man känner sig osäker på om personen har ett vapentillstånd. Upplysningen gör då att Polisen kan undersöka saken närmare.Man kan inte vara anonym vid en polisanmälan, eftersom man då måste uppge sitt namn och personnummer. Däremot kan man vara anonym om man tipsar Polisen. Polisen tar emot tips över telefon och genom ett webbformulär.Tipsar man över telefon kan Polisen ställa relevanta följdfrågor direkt, vilket kan underlätta myndighetens utredning.Det går dock också bra att använda deras webbformulär. Genom att besöka sidan med formuläret kan man få en uppfattning om vilken typ av information som polisen är intresserad av.SammanfattningHar man själv ett vapen utan tillstånd kan man lämna in det till Polisen. Det finns dock i vissa fall en risk för att bli åtalad för vapenbrott på grund av inlämnandet.Vet man att någon annan har ett vapen kan man tipsa Polisen om det anonymt. Det finns mer information om att tipsa på Polisens hemsida. Där anger de också vilket telefonnummer man ska ringa om man vill lämna sitt tips över telefon.Jag hoppas att du har fått svar på din fråga! Om du har fler funderingar så får du gärna skicka in en ny fråga till oss.Med vänliga hälsningar,

Ångra Polisanmälan

2021-01-20 i STRAFFRÄTT
FRÅGA |HejJag har gjort en polis ansökan på min pojkvän som jag vägrar nu för att det var impulsivt bestämt. Polisen ringt mig och sa att jag få en advokat och vill boka tid för förfrågan. Jag vill inte samarbeta länge.Vad ska jag säga till de?
Emma Gurander |Hej, och tack för att du vänder dig till oss med din fråga.Svar på din fråga finner du i Rättegångsbalken (RB). Så som jag tolkar din fråga, är om du kan ta tillbaka eller ångra en polisanmälan som du har gjort. Huvudregeln är att polismyndigheten, enligt lag, har en skyldighet att utreda brott. Därmed är det enkla svaret att man inte kan ta tillbaka en polisanmälan. När ett brott har kommit till polisens kännedom, så är det deras uppgift att undersöka detta vidare.Även om du säger att du vill ta tillbaka din anmälan till polisen, så kommer de allra troligast att fortsätta med sin utredning. Du kan däremot meddela Polisen att du inte viill samarbeta längre, och inte ge dem mer information. Polisen har en skyldighet att utreda brott trots att anmälaren eller målsägande inte vill medverka. Sedan, är det åklagarens uppgift att väcka åtal eller inte. Här beror det lite på vad det är för brott som det rör sig om. Om det är ett brott som faller in under allmänt åtal så har åklagaren absolut åtalsplikt. Detta innebär att åklagaren ska väcka åtal om denne anser att det finns tillräckligt med bevis och om den räknar med en fällande dom i domstol (20 kap. 6 § RB). Hoppas du har fått svar på din fråga!Vänliga hälsningar,

Är det okej att använda sig av överfallslarm?

2021-01-18 i STRAFFRÄTT
FRÅGA |Hej jag är en 63 årig kvinna som blivit orolig för min säkerhet.Jag har anmält ett gäng killar för störande av allmän ordning.Jag har funderat på att köpa ett överfallslarm, att använda när dom blir hotfulla.Kan jag dömas för misshandeln för detta?
Anton Blomqvist |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Det är fritt att använda sig av lagligt överfallslarmÖverfallslarm är lagligt i Sverige och du kan därför köpa överfallslarm för att använda dig av det när dom blir hotfulla, utan att riskera att dömas för misshandel. Detta förstås förutsatt att det är ett i Sverige godkänt överfallslarm.Allmänt om nödvärnsrättenBra att veta är även att du vid överhängande brottsligt angrepp mot dig har rätt att använda dig av självförsvar, förutsatt att det du gör är i proportion till vad du utsätts för. Om det föreligger ett aktuellt angrepp har du således rätt att försvara dig, förutsatt att det du gör är försvarligt med hänsyn till omständigheterna och inte mer än vad som är nödvändigt (24 kap. 1 § brottsbalken).Hoppas du fick svar på din fråga.Med vänlig hälsning,

Utdrag ur belastningsregistret

2021-01-30 i STRAFFRÄTT
FRÅGA |2017, så blev jag dömd för stöld i butik. Beloppet var över 1000kr. Jag var över 20 års ålder när det hände. Jag fick villkor dom och böter på 10.000. Jag är inte straffad för något annat. Jag skickade hem papper från polisen där det står att jag fick villkorligdom. Åklagaren sa att den kommer vara i 3 år. Min fråga är nu hur länge finns jag med i belastningsregistret? Och vilka jobb kommer att bli svårt för mig att söka?När pricken väl är borta kommer det då att synas om en arbetsgivare vill ha utdrag?
Mellin Sahin |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Lagstiftning avseende registrering av uppgifter om begångna brott regleras i lagen om belastningsregister.Polismyndighetens belastningsregisterNär en person blir dömd för ett brott så registreras detta i polisens belastningsregister. Registret innehåller uppgifter om brottet som är begånget och påföljden för detta (jfr 3 § lagen om belastningsregister). För att en person ska kunna bli dömd för ett brott och få en s.k prick i registret förutsätter det att denne varit straffmyndig vid tiden för brottet, det vill säga över 15 år (jfr 1 kap. 6 § brottsbalken).Tidpunkten för gallring av en uppgift i belastningsregistretGallring innebär att uppgifterna som finns i belastningsregistret förstörs. Tidpunkten för när en uppgift om ett begånget brott tas bort från belastningsregistret beror på vilken påföljd man har blivit dömd till. Åldern på den dömde har även en inverkan på gallringstiden. Om uppgiften i registret avser en person som var under 18 år vid tidpunkten för brottet eller brotten, är gallringstiden i vissa fall fem år istället för tio år (jfr 17 § lagen om belastningsregister).Därtill ska beaktas att om det före utgången av brottets gallringstid har gjorts en ny anteckning i belastningsregistret, kommer uppgifterna i registret inte att tas bort förrän det nya brottets gallringstid har infallit. Det här gäller dock inte om den nya anteckningen avser penningböter (18 § första stycket lagen om belastningsregister).Av din fråga förstår jag det som att du har blivit dömd för stöld år 2017 och att det därefter inte har gjorts någon ny anteckning. Eftersom att du var över 20 år vid brottets inträffande och påföljden var villkorlig dom samt böter, kommer uppgifterna att tas bort från ditt belastningsregister tio år efter domen. Begränsat registerutdragEn enskild som behöver ett registerutdrag om sig själv för erbjuden anställning har rätt att få ut ett begränsat utdrag ur registret (jfr 9 § första stycket lagen om belastningsregister). Ett begränsat utdrag innebär att utdraget endast ska innehålla uppgifter om domar där påföljd dömts ut för vissa angivna brott.Exempelvis, ett registerutdrag i samband med erbjuden tjänst inom skola eller där arbetet innebär kontakt med barn ska endast innehålla domar och beslut om följande brott: Mord, dråp, grov misshandel, människorov, sexualbrott, grovt rån samt barnpornografibrott (22 § tredje och sjätte stycket förordning om belastningsregister). Begränsade utdrag ska vanligen inte innehålla domar om brottet stöld, varför det finns jobb som du kan söka utan att det begångna brottet kommer att synas i utdraget ur registret.För vissa angivna tjänster kan emellertid en myndighet begära utdrag ur registret där uppgifter om ytterligare brott kommer att framgå. Vuxenpsykiatrin har exempelvis rätt att få uppgifter ur belastningsregistret om den som psykiatrin avser att anställa, där brott som föranlett annan påföljd än penningböter kommer att framgå (jfr 11 § p. 5 förordning om belastningsregister). Vid potentiell anställning inom vuxenpsykiatrin hade således uppgifter om det begångna brottet stöld varit synbart för arbetsgivaren i utdraget ur belastningsregistret. När tio år har förflutit och den s.k pricken har tagits bort från ditt belastningsregister, kommer uppgifterna heller inte att vara synbara för en arbetsgivare om denne begär ut ett utdrag ur registret.SlutsatsBeroende på vilken befattning du avser att söka samt hos vilken arbetsgivare, kan utdraget ur belastningsregistret innehålla uppgifter om det begångna brottet stöld. Det skiljer sig således åt och det lämpar sig inte att belysa samtliga befattningar respektive myndigheter. Du är varmt välkommen att vända dig till Lawline igen om det är någon särskild befattning du avser att söka och vill veta huruvida utdraget kommer att innehålla uppgifter om brottet stöld. Hoppas att det var svar på din fråga! Med vänlig hälsning

Får polisen hämta ett barn från skolan till förhör

2021-01-27 i STRAFFRÄTT
FRÅGA |Hej!Jag har en fråga om polisen får hämta ett barn från skolan till förhör och utan att vårdnadshavaren är omedveten?
Minela Kurjakovic |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Hämtning av barn till förhör bör endast ske i undantagssituationer och då det föreligger särskilda omständigheter. För att avgöra huruvida så är fallet får en bedömning göras i varje enskilt fall. Ett exempel för då det kan anses lämpligt med hämtning till förhör är om det finns anledning att misstänka att vårdnadshavaren kommer motsätta sig förhöret. Anledningen till detta är att ett sådant motsättande kan få till följd att barnet inte längre vågar berätta något. Utgångspunkten är hela tiden barnets bästa vid alla typer av ingripande som rör barnet. I lagen framgår det ej vem som har rätt och ansvar för att transportera ett barn till förhör. Avgörande är återigen vad som är bäst för barnet samt utredningen.Hoppas du fått svar på din fråga. Har du fler frågor är du varmt välkommen att återkomma!Vänliga hälsningar,

Vem har rätt att begära utdrag ur belastningsregistret?

2021-01-19 i STRAFFRÄTT
FRÅGA |Det är så att jag är dömd för sekretessbrott utan uppsåt, jag har aldrig blivit dömd innan och aldrig gjort något kriminellt. Nu är det så att jag vill söka behandlingspedagog. Kan dom begära belastningsregister under utbildning? Min prick försvinner mars 2023 alltså innan jag är klar med utbildningen
Nhi Tran |Hej! Tack för att du har vänt dig till oss på Lawline med din fråga! Reglerna om belastningsregister finns i lag (1998:620) om belastningsregister och förordning (1999:1134) om belastningsregister. Huvudregeln är att enbart du och vissa myndigheter kan begära utdrag ur belastningsregistret (6 samt 9 §§ Lag om belastningsregister). Myndigheter som kan begära utdrag ur belastningsregistret är bland annat Skatteverket, Tullverket och Åklagarmyndigheten. Utgångspunkten är således att en arbetsgivare inte har någon rätt att få ut uppgifter om dig ur belastningsregistret. Du nämner dock att den tjänsten som du avser att söka avser en anställning som behandlingspedagog. Om det behövs för att pröva om en anställning eller ett uppdrag i en verksamhet som avser vård har arbetsgivaren rätt att få uppgifter ur registret om någon (10 § Lag om belastningsregister). Detta förutsätter dock att brottet föranlett någon annan påföljd av än penningböter och att det rör sig om en anställning inom psykiatrisk sjukvård, vård av utvecklingsstörda eller vård av barn och ungdom (21 § Förordning om belastningsregister). Vidare ska det framhållas att det inte finns något förbud mot din blivande arbetsgivare att under rekryteringsprocessen begära att du ska lämna in en kopia av utdraget. Eftersom en brottmålsdom är i regel en offentlig handling kan arbetsgivaren också begära ut sådana domar direkt från domstolar med stöd av offentlighetsprincipen.Huruvida arbetsgivaren kan självmant begära utdrag ur belastningsregistret eller inte beror, såsom framgått ovan, om brottet som du blivit dömd för föranlett någon annan påföljd än penningböter och om anställningen som du avser att söka är inom psykiatrisk sjukvård, vård av utvecklingsstörda eller vård av barn och ungdom. Hoppas att du fick svar på din fråga! Återkom gärna om du har ytterligare funderingar. Vänliga hälsningar,

Kan jag se mitt brottsregister?

2021-01-18 i STRAFFRÄTT
FRÅGA |Brott rigister
Jonna Johansson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Brottsregistret, eller belastningsregistret, är ett register som innehåller uppgifter om bland annat påföljder för brott som ålagts en person (3 § lag om belastningsregister). Vissa myndigheter har rätt att ta del av informationen i belastningsregistret, så som exempelvis allmän domstol, och man kan själv begära ut begränsade utdrag att visa upp för arbetsgivaren när man får ny anställning. Som enskild privat person har man dessutom rätt att ta del av samtliga uppgifter ur belastningsregistret om sig själv. En sådan begäran lämnas ut kostnadsfritt en gång per kalenderår (9 § lag om belastningsregister). Om du vill ta del av all information som finns i ditt belastningsregister ska du vända dig till Polismyndigheten med din begäran. Jag hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar