Vad kan man göra för att skydda sig mot sin makes skulder?

2020-07-06 i FAMILJERÄTT
FRÅGA |Det har nyligen framkommit att min systers man har ett utbrett spelberoende och därmed har dragit på sig spelskulder på minst 200k men sannolikt mer. Min syster är nu orolig att de kommer förlora sitt gemensamma hus mm om spelandet fortsätter. Maken har gått med på att använda tjänsten spelpaus.se men vi misstänker att han kan fortsätta spela via andra forum. Frågor: Finns det något slags "nödstopp", alltså juridiska åtgärder som med snar verkan skyddar gemensam egendom samt min syster från att bli medansvarig för ytterligare skulder från makens framtida spelande? Om så är fallet vad kan göras med/utan makens medgivande? Var vänder man sig bäst för att få akut (juridisk/skadebegränsande) hjälp med dessa frågor?Tack på förhand
Vendela Tingshammar |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Makar är inte ansvariga för varandras skulderDin fråga regleras främst i Äktenskapsbalken (ÄktB), Konkurslagen (KonkL) och Utsökningsbalken (UB). Varje make ansvarar själv för sin egen egendom och sina egna skulder (1 kap. 3 § ÄktB). Äger de däremot huset gemensamt och hennes make försätts i konkurs kan eventuellt huset bli aktuellt för utmätning. Det korta svaret på din fråga är tyvärr att inget enkelt nödstopp finns för att skydda gemensamma tillgångar. Jag kommer nu att presentera några eventuella lösningar för din systers problem: överförande av ägande, äktenskapsförord och bodelning. Viktigt med dessa alternativ är att din syster och hennes make måste för det första göra detta gemensamt, d.v.s. din syster kan inte göra detta utan hennes makes godkännande. För det andra måste dessa åtgärder genomföras innan en eventuell utmätning påbörjats, annars kan borgenärerna kräva att nyupprättat äktenskapsförord och/eller bodelningen ska återvinnas för att kunna få ut sina fordringar (4 kap. 5-6 § KonkL). Åtgärderna får således ingen verkan. Även om dessa åtgärder genomförs innan eventuell utmätning kan de återgå om de anses ha till syfte att vara illojala mot borgenärer, d.v.s. i syfte att förhindra att borgenärerna får sina skulder betalda. UtmätningOm din systers make inte kan betala sina skulderna och dessa går till utmätning finns vissa speciella regler. Maken försätts således i konkurs och utmätning kan begäras. Det innebär att Kronofogden beslutar om att ta egendom. Endast egendom som ägs av den skuldsatta maken får utmätas (4 kap. 17 § UB). Däremot kan det vara svårt i fall där ett gift par bor tillsammans att avgöra vem som äger vad. Den finns en presumtionsregel som anger att om den skuldsatta är gift och varaktigt bor med sin make, anses den skuldsatta äga egendomen om det inte tydligt framgår att båda äger egendomen eller att den andra sambon äger egendomen (4 kap. 19 § UB). Det innebär att om det inte tydligt framgår att det gemensamma hemmet ägs av båda, kommer presumtion göras att det ägs av din systers make i syfte att kunna utmäta. Det är därför bra att spara kvitton och andra tydliga ägarbevis. Överförande av ägandeAll gemensam egendom kommer att kunna bli föremål för utmätning. Vad din syster och hennes man kan göra är att överföra ägandet av deras gemensamma hem genom gåva eller köp till din syster. Om din syster köper sin mans andel av det gemensamma hemmet är det mindre troligt att borgenärerna kan kräva återvinning då ingen ojämn förmögenhetsöverföring skett (4 kap. 5-6 § KonkL). Därefter är det viktigt att upprätta ett äktenskapsförord som anger att bostaden är din systers enskilda egendom. Framförallt om de vill kunna genomföra bodelning under äktenskapet och att bostaden ska förbli din systers för att förhindra att den utmäts. ÄktenskapsförordDin syster och hennes make kan upprätta ett äktenskapsförord för att tydliggöra vad som ägs av vem och ange att viss egendom är enskild egendom och således inte kommer att tas med i likadelning vid bodelning. Exempelvis det gemensamma hemmet. Detta går att upprätta även under pågående äktenskap. Hon slipper alltså indirekt stå för sin makes skulder vid en bodelning då en likadelning av giftorättsgodset sker. Tänk på att äktenskapsförord bara kan bestämma om något ska vara enskild egendom eller inte, och kan inte föra över äganderätt mellan makarna. Äger paret det gemensamma hemmet tillsammans behöver således överförande av ägande ske innan. Bodelning under pågående äktenskapVidare kan din syster och hennes make upprätta en bodelning under pågående äktenskap för att klargöra vem som äger vad inför en eventuell utmätning så att presumtionsregeln vid utmätning inte kan användas. En bodelning innebär att makarnas tillgångar kommer att delas lika mellan makarna. Makarnas andelar i boet beräknas först, sedan avräknas skulder från andelen (11 kap. 1-2 § ÄktB). Vad som finns kvar efter skulderna har avräknas läggs sedan ihop till det gemensamma giftorättsgodset och delas lika mellan makarna (11 kap. 3 § ÄktB). Man gör således skillnad på egendom som delas lika mellan makarna vid bodelning, giftorättsgods, och egendom som bara tillhör den ena maken, enskild egendom (7 kap. 1 § ÄktB). Egendom kan bli enskild egendom genom äktenskapsförord eller om man har ärvt egendomen med förbehåll att den ska bli enskild egendom. Detta kan göras efter att äktenskapsförord upprättats för att säkerställa att det gemensamma hemmet inte blir en del av bodelningen. Anmälan om bodelning under äktenskap görs hos Skatteverket innan bodelningshandling upprättas och har en ansökningssavgift om 275 kr. Nedan är ett exempel på hur bodelningen ser ut och hur din syster indirekt påverkas av sin makes skulder om all egendom är giftorättsgods. Make AGiftorättsgods 1 100 000 krSkulder - 500 000 krTotalt: 600 000 kr Make BGiftorättsgods 1 100 000 krTotalt: 1 100 000 kr Makarnas totala del giftorättsgods slås sedan samman och delas lika vilket leder till att make B i det här fallet indirekt får betala för make As skulder, då likadelningen leder till att makarna får 850 000 kr vardera istället för 1 100 000 kr var. SammanfattningTyvärr finns det ingen enkel lösning på din systers situation. Och allt som hon kan göra kräver makens godkännande. Observera att upprättande av äktenskapsförord och bodelning självklart kan göras utan att din syster och hennes make ändrar ägarandel i det gemensamma hemmet, med då kommer makens andel av utmätas och de blir båda av med det gemensamma hemmet. Även om din syster får ersättning för sin andel. Återigen, det är väldigt viktigt att inga ofördelaktiga förmögenhetsöverföringar görs som påverkar borgenärernas möjlighet att få sina skulder betalda. Då kan dessa åtgärder bli ogiltiga. För att få hjälp med dessa frågor vidare är ni varmt välkomna att boka tid med en av Lawlines duktiga jurister. Med vänliga hälsningar,

Kan ett aktiebolag bli föremål för bodelning vid ett samboförhållande respektive ett äktenskap?

2020-07-06 i FAMILJERÄTT
FRÅGA |Hej,Jag driver ett aktiebolag som konsult och är ensamstående, singel.Det hoppas jag ju att jag inte är hela livet. Men vad gäller för äktenskapsförord och/eller samboavtal i det fallet? Äktenskapsförord är väl bara aktuellt vid giftermål, men vad gäller i övrigt? Behöver jag exempelvis ett samboavtal för att skydda bolagets tillgångar som enskild egendom om jag träffar en partner? Eller gäller det först när man i så fall flyttar ihop med en partner och blir sambo? Kan man i så fall leva som särbos i ett förhållande i 10 år exempelvis, utan att sambolagen och liknande kickar in?
Vendela Tingshammar |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Vilka lagar gäller?Din fråga regleras främst i Sambolagen (SamboL) och Äktenskapsbalken (ÄktB). Jag kommer först redogöra för vad som gäller i ett samboförhållande och sedan vad som gäller om du gifter dig. SamboegendomSambolagen är endast tillämplig om två personer stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande och har gemensamt hushåll (1 § SamboL). Observera att juridiskt sett kan man anses vara sambo oavsett var man är folkbokförd och oavsett om man fortfarande har egna boenden kvar men ändå bor tillsammans. Det innebär att om du endast är i ett förhållande med någon, exempelvis som särbos, är sambolagen inte tillämplig och då ingen samboegendom finns kan inget bli föremål för bodelning. Samboegendom är gemensam bostad och bohag som förvärvats i syfte för gemensam användning (3 § SamboL). Ditt aktiebolag kan således inte utgöra samboegendom och kan inte bli föremål för bodelning vid avslutat samboförhållande. Det finns därför inget behov att skriva ett samboavtal då ditt aktiebolag inte kan komma att bli samboegendom. Vill du däremot skriva ett samboavtal om samboegendom så kan du skriva det tillsammans med din sambo, innan eller under påbörjat samboförhållande (9 § SamboL). Samboavtalet kan endast reglera hur bodelningen av samboegendom ska göras, exempelvis att bodelning inte ska göras alls eller med olika andelar än hälften som lagstiftningen anger. Samboavtalet kan således bara reglera samboegendom och göra eventuell samboegendom till enskild egendom. GiftorättsgodsTill och börja med är ett äktenskapsförord endast giltigt för ett äktenskap. I ett äktenskap är vardera makes egendom och skulder dennes egna (1 kap. 3 § ÄktB). Men vid bodelning, både under äktenskapet, vid skilsmässa och om den ena maken avlider, anses all egendom utgöra giftorättsgods (7 kap. 1 § ÄktB). Det innebär att all egendom är föremål för bodelning. Detta görs genom att makarnas andelar i boet beräknas, sedan avräknas skulder från andelen (11 kap. 1-2 § ÄktB). Vad som finns kvar efter skulderna har avräknas läggs sedan ihop till det gemensamma giftorättsgodset och delas lika mellan makarna (11 kap. 3 § ÄktB). Man gör således skillnad på egendom som delas lika mellan makarna vid bodelning, giftorättsgods, och egendom som bara tillhör den ena maken, enskild egendom (7 kap. 1 § ÄktB). Egendom kan bli enskild egendom genom äktenskapsförord eller om man har ärvt egendomen med förbehåll att den ska bli enskild egendom. Vill du således att ditt aktiebolag inte ska bli giftorättsgods vid bodelning behöver du skriva ett äktenskapsförord med din framtida respektive. Det kan ni göra när ni är blivande makar men även under äktenskapet (7 kap. 3 § ÄktB). Tänk på att äktenskapsförord bara kan bestämma om något ska vara enskild egendom eller inte, och kan inte föra över äganderätt mellan makarna. SammanfattningSambolagstiftningen gäller endast om man lever i ett stadigvarande parförhållande med gemensamt hushåll. Ett samboavtal reglerar bara samboegendom och då ditt företag aldrig kan utgöra samboegendom kommer det aldrig bli föremål för bodelning i ett samboförhållande. Du behöver därför inte reglera detta i ett samboavtal. Däremot kan du självklart reglera annan samboegendom i ett samboavtal. Under ett äktenskap är däremot huvudregeln att all egendom som inte uttryckligen är enskild egendom utgör giftorättsgods. Det innebär att vid en bodelning kan ditt aktiebolag komma att delas mellan dig och din framtida partner. Vill du undvika detta, skriv ett äktenskapsförord tillsammans med din framtida partner där du anger att ditt aktiebolag är enskild egendom. Aktiebolaget kan då inte bli föremål för bodelning. Med vänliga hälsningar,

Dokumentation om enskild egendom

2020-05-31 i FAMILJERÄTT
FRÅGA |Hej. Min fru och jag har levt ihop som gifta i över 40 år. När hennes föräldrar gick bort tror hon att dom skrev in att hennes arv skulle vara enskild egendom ifall vi skulle flytta isär. Hur kan man få reda på om det är så och isåfall var detta dokument finns och hur vi får tillgång till det? Vi har inte tänkt på detta förrän nyligen och vill veta vad som gäller.
Egzon Kalludra |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om enskild egendom och bouppteckningRegler om makars egendom finns i äktenskapsbalken (ÄktB). Precis som du skriver att din fru tror att hennes föräldrar har gjort, finns det möjligheter att villkora arvet och göra det till enskild egendom för den som ska ärva kvarlåtenskapen (7 kap. 2 § ÄktB).Av din förklaring verkar det som att din frus föräldrar skrev ett testamente om att arvet skulle vara din frus enskilda egendom. När någon går bort blir oftast efterlevande make (eller sambo) och arvingar dödsbodelägare och ska gemensamt förvalta den dödes egendom under boets utredning (18 kap. 1 § ärvdabalken, ÄB). Om dödsbodelägarna begär det ska rätten förordna att egendomen istället ska förvaltas av en boutredningsman (19 kap. 1 § ÄB). Anledningen till varför jag presenterar dessa lagrum för dig är för att det är dödsbodelägarna (eller boutredningsmannen) som får tillgång till arvlåtarens egendom, som därefter ska förvaltas. Dokumentet som du nämner i frågan, eller testamentet som jag antar att det är eftersom arv inte kan fördelas på annat sätt än antingen genom den legala arvsordningen (såsom lag stadgar) eller testamente, bör ha kommit fram när föräldrarna gick bort, för att veta hur arvet skulle fördelas. Om din fru var dödsbodelägare har testamentet uppenbarligen inte kommit fram, men om det var någon annan arvinge som blev dödsbodelägare kan ni börja med att fråga dem. Om en boutredningsman förordnades och förvaltade egendomen kan ni rikta er mot denne. Ytterligare tips som kan vara till hjälpHar din frus föräldrar haft ett bankfack eller annan säker förvaring? Det finns en möjlighet att testamentet har förvarats där eftersom det är viktigt att förvara en sådan handling på ett säkert ställe. Det finns vissa tjänster hos företag och förbund där man kan förvara sitt testamente, varför det kan vara något för er att undersöka. Har man förvarat ett testamente på ett ställe i utbyte mot betalning avslutas tjänsten när personen går bort och därmed bör testamentet dykt upp vid bouppteckningen. Företag som erbjuder sådana tjänster brukar kontrollera folkbokföringen löpande för att kunna lämna ut dokument till behöriga i tid. Gjordes bouppteckningen med hjälp av en begravningsbyrå eller en jurist? Isåfall kan ni vända er till byrån eller juristen. Vid bouppteckningen ska bouppgivaren utse två utomstående förrättningsmän som intygar att allt har blivit riktigt antecknat, varför dessa kan vara av intresse att vända sig till för information. Då bouppteckningen ska skickas in till Skatteverket inom fyra månader efter dödsfallet kan ni också vända er till Skatteverket med era frågor. Eftersom ett testamente inte ska registreras för att vara giltigt, och uppenbarligen inte kommit fram vid bouppteckningen, är det svårt att ge tips på var en sådan handling kan finnas.Slutligen vill jag förklara anledningen till varför jag benämner dokumentet som du hänvisar till som ett testamente. Det är för att att arvet kan inte ha fördelats på ett lagenligt sätt om det inte gjordes genom ett testamente. Om dokumentet inte uppfyllt formkraven som finns för testamente är det inte giltigt och din fru kan inte ha ärvt egendomen som enskild egendom (10 kap. 1 § ÄB). Om dokumentet inte är ett testamente och egendomen inte är enskild egendom på annat sätt, till exempel genom gåva av föräldrarna eller att du och din fru skrivit äktenskapsförord, är egendomen giftorättsgods (7 kap. 1 § ÄktB). Jag hoppas att detta besvarade din fråga. Har du fler frågor kan du ställa dem här.Vänligen,

Kan Lawline upprätta äktenskapsförord och testamente?

2020-04-21 i FAMILJERÄTT
FRÅGA |Hej, kan vi få hjälp att upprätta äktenskapsförord samt testamente gällande enskild egendom.
Sabrina Curan |Hej! Först och främst, tack för att ni vänder er till Lawline med er fråga. Vi som arbetar med ideell juridisk rådgivning har dessvärre ingen möjlighet att hjälpa er upprätta varken äktenskapsförord eller testamente. Däremot kan ni använda er av Lawlines avtalsrobot för att upprätta dessa juridiska dokument. Avtalsroboten hittar ni här. Ni kan även vända er till Lawlines juristbyrå, som ni hittar här, för att boka en tid. Lawlines juristbyrå är baserad i Stockholm men tar även möten via telefon och Skype. Lycka till! Med vänlig hälsning,

Vad kan man göra när ens make har stora skulder?

2020-07-06 i FAMILJERÄTT
FRÅGA |Min bästa väninna har äntligen berättat för mej vad som hon har mått så dåligt av. Jag vill hjälpa henne att reda ut detta, hon orkar inte ta tag i detta själv.Hennes man (de är gifta pensionärer) . Han gillar trav nu har hon upptäckt att han har spelat bort mycket pengar och han har också tagit lån som han har spelat bort. Hon har en låg pension men har en sparad slant på banken. Hennes man är nu sjuk och hon undrar om hon ska betala hans skulder vid hans bortgång. Finns det något hon kan göra?
Vendela Tingshammar |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Makar är inte ansvariga för varandras skulderDin fråga regleras främst i Äktenskapsbalken (ÄktB), Ärvdabalken (ÄB), Konkurslagen (KonkL) och Utsökningsbalken (UB). Varje make ansvarar själv för sin egen egendom och sina egna skulder (1 kap. 3 § ÄktB). Det korta svaret är därför att din väninnan inte kommer att behöva betala hans skulder vid hans bortgång. Däremot vid en makes bortgång görs en bodelning mellan makarna då äktenskapet upplöses (1 kap. 5 § ÄktB). Bodelningen kan innebära visst ansvarEn bodelning innebär att makarnas tillgångar kommer att delas lika mellan makarna. Makarnas andelar i boet beräknas först, sedan avräknas skulder från andelen (11 kap. 1-2 § ÄktB). Vad som finns kvar efter skulderna har avräknas läggs sedan ihop till det gemensamma giftorättsgodset och delas lika mellan makarna (11 kap. 3 § ÄktB). Man gör således skillnad på egendom som delas lika mellan makarna vid bodelning, giftorättsgods, och egendom som bara tillhör den ena maken, enskild egendom (7 kap. 1 § ÄktB). Egendom kan bli enskild egendom genom äktenskapsförord eller om man har ärvt egendomen med förbehåll att den ska bli enskild egendom. Din väninna kommer alltså aldrig direkt behöva betala sin makes skulder men kan indirekt behöva betala dessa. Jag gör ett exempel för att tydliggöra detta. Om båda makarna äger det har gemensamt giftorättsgods till ett värde 2 200 000 kronor utan att något är enskild egendom, och den ena maken har skulder på 500 000 kr kommer andelsberäkningen och likadelningen av giftorättsgodset se ut på detta sätt: Make AGiftorättsgods 1 100 000 krSkulder - 500 000 krTotalt: 600 000 kr Make BGiftorättsgods 1 100 000 krTotalt: 1 100 000 kr Makarnas totala del giftorättsgods slås sedan samman och delas lika vilket leder till att make B i det här fallet indirekt får betala för make As skulder, då likadelningen leder till att makarna får 850 000 kr vardera istället för 1 100 000 kr var. Bodelningen sker på detta sätt även om ena maken dör. Vad som sedan är kvar efter bodelningen från den avlidna maken ärver den kvarlevande maken med fri förfoganderätt som sedan ärvs av makarnas arvingar när båda makarna avlidit (3 kap. 1 § ÄB). UtmätningVad som är viktigt att tänka på är däremot att om maken inte kan betala sina skulderna och dessa går till utmätning finns vissa speciella regler. Maken försätts således i konkurs och utmätning görs. Det innebär att Kronofogden kan besluta om att ta egendom för att täcka skulderna. Endast egendom som ägs av den skuldsatta maken får utmätas (4 kap. 17 § UB). Däremot kan det vara svårt i fall där ett gift par bor tillsammans att avgöra vem som äger vad. Den finns en presumtionsregel som anger att om den skuldsatta är gift och varaktigt bor med sin make, anses den skuldsatta äga egendomen om det inte tydligt framgår att båda äger egendomen eller att den andra sambon äger egendomen (4 kap. 19 § UB). Det är därför bra att spara kvitton och andra tydliga ägarbevis. Sammanfattning och handlingsplanDet korta svaret är att din väninna inte kommer att behöva betala för sin makes skulder när han avlider. Däremot så kan hon bli indirekt påverkad av det genom att hennes andel av giftorättsgods minskas då hans andel betalar av hans skulder. Vidare kan hon direkt påverkas om utmätning görs om hennes make inte betalat av sina skulder enligt avbetalningsplan. Detta genom presumtionsregeln som gör att hennes make anses äga deras gemensamma egendom om inte annat tydligt framgår. Vad din väninna kan göra för att undvika att indirekt påverkas av hennes mans skulder samt skydda sin del i deras gemensamma tillgångar är följande. Till och börja med kan paret upprätta ett äktenskapsförord för att tydliggöra vad som ägs av vem och ange att hennes sparande är enskild egendom och således inte kommer att tas med i likadelning vid bodelning. Detta går att upprätta även under pågående äktenskap. Tänk på att äktenskapsförord bara kan bestämma om något ska vara enskild egendom eller inte, och kan inte föra över äganderätt mellan makarna. Vidare kan din väninna och hennes make upprätta en bodelning under pågående äktenskap för att klargöra vem som äger vad inför en eventuell utmätning så att presumtionsregeln inte kan användas. Detta kan göras efter att äktenskapsförord upprättats. Anmälan om bodelning under äktenskap görs hos Skatteverket innan bodelningshandling upprättas och har en ansökningssavgift om 275 kr. Viktigt med båda dessa alternativ är att din väninna och hennes make gör detta innan en eventuell utmätning påbörjats, annars kan borgenärerna kräva att bodelningen ska återgå för att kunna få ut sina fordringar (4 kap. 5-6 § KonkL). Åtgärderna får således ingen verkan och din väninna kommer indirekt påverkas av hennes makes skulder samt presumtionsregeln kan få verkan.Med vänliga hälsningar,

Delägare i husbil, vad händer om ena parten avlider?

2020-06-26 i FAMILJERÄTT
FRÅGA |Jag står som medköpare på husbilen, med min sambo. Han är fortfarande gift. Frun bor på ett dementboende. Vad gäller för mig med husbilen om sambon går bort. Äger jag hrla eller halva Husbilen ?
Isabelle Engström |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Eftersom din sambo är gift blir inte sambolagens regler tillämpliga. Den lagen avser endast samboförhållanden där ingen av samborna är gifta (1 § sambolagen). Dessutom anses inte en husbil som varken bostad eller bohag och kan därför inte utgöra samboegendom (3 § sambolagen), om dessa regler skulle vara tillämpliga. Vi får därmed vända oss till lag om samäganderätt. Är det två eller flera personer som äger lös sak bland annat har man lika mycket rätt till denna. Om inte annat kan visas äger man lika mycket var av den (1 § lag om samäganderätt). En husbil anses som lös sak och faller därför in under denna lag. Du och din sambo har alltså rätt till lika stor del av husbilen. Då din sambo är gift så kommer hans del, dvs. 50% tillfalla hans fru som giftorättsgods om han avlider, om det inte anses som enskild egendom (7 kap. 1 § äktenskapsbalken). Enskild egendom är:1. egendom som till följd av äktenskapsförord är enskild, 2. egendom som en mage har fått i gåva av någon annan än den andra maken med det villkoret att egendomen ska vara mottagarens enskilda, 3. egendom som en make erhållit genom testamente med det billkoret att den ska vara mottagarens enskilda, 4. egendom som en make har ärvt och som enligt testamente av arvlåtare ska vara mottagarens enskilda, 5. egendom som en make erhållit genom förmånstagarförordnande vid livförsäkring, olycksfallsförsäkring, sjukförsäkring eller pensionssparande enligt lagen (1993:931) om individuellt pensionssparande som tecknats av någon annan än den andra maken med det billkoret att egendomen ska vara mottagarens enskilda, 6. vad som har trätt i stället för egendom som avses i 1-5, om inte annat har föreskrivits genom den rättshandling på grund av vilken egendomen är enskild. (7 kapitlet 2 § äktenskapsbalken). Husbilen kan därför inte anses som enskild egendom om det inte är skrivet så i ett äktenskapsförord. Sammanfattningsvis äger du halva husbilen. Skulle din sambo avlida kommer hans del tillfalla hans fru, som giftorättsgods. Oavsett vad som sker med hans del så har du rätt till din del, dvs. 50%. Jag hoppas du fick svar på din fråga!

Kan man under äktenskap ge bort en fastighet till sina särkullbarn?

2020-05-30 i FAMILJERÄTT
FRÅGA |Kan jag under äktenskap ge min fastighet i gåva eller förskottsarv till mina biologiska barn som inte är barn till personen jag är gift med?
|Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline.Kort sagt är svaret ja. Du kan ge din fastighet till dina biologiska barn, antingen som gåva eller som gåva med föreskrift om att det ska vara förskott på arv. Jag ska i det följande beskriva reglerna som berör detta, som återfinns i äktenskapsbalken (ÄktB).När får man ge bort en fastighet?Det särskilda med att ge bort en fastighet under äktenskap är att du då som huvudregel behöver din makes samtycke (ÄktB 7:5). Samtycke krävs om fastigheten utgör giftorättsgods men dock inte om talan om äktenskapsskillnad redan väckts. Fastigheten får dock alltså ges bort om den utgör din enskilda egendom. Det kan den vara om det står att den utgör din enskilda egendom i t.ex. ett äktenskapsförord, eller i ett gåvobrev eller testamente om du fått den på något av de sätten. Om den också utgör er gemensamma bostad får den dock inte ges bort såvida den inte är din enskilda egendom just på grund av testamente eller gåva.Sammanfattningsvis kan du alltså ge bort fastigheten utan samtycke om:1. Fastigheten är din enskilda egendom, oavsett hur, och den inte är er gemensamma bostad.2. Fastigheten är er gemensamma bostad och din enskilda egendom på grund av gåva eller testamente.Dessa är alltså förutsättningarna för när makes samtycke inte behövs för att ge bort eller sälja en fastighet. Om samtycke behövs behöver du endast inhämta samtycke innan fastigheten kan ges bort.Hur ger du bort fastigheten?Om du ska ge fastigheten som gåva upprättar du och gåvomottagaren ett gåvobrev. I gåvobrevet kan du som gåvogivare föreskriva villkor för mottagandet och användningen av fastigheten. När du ger en gåva till en bröstarvinge, som ju dina barn är, gäller att gåvan utgör förskott på arv såvida inget annat föreskrivits eller framkommer som tyder på annat (ärvdabalken 6:1). Detta innebär att du i gåvobrevet måste föreskriva att gåvan inte ska utgöra förskott på arv, om det är detta som avses. Om gåvan dock ska utgöra förskott på arv kan du förtydliga det i gåvobrevet.Jag hoppas att mitt svar är till hjälp.Med vänlig hälsning,

Kan man göra enskilt egendom genom arv till giftorättsgods?

2020-04-10 i FAMILJERÄTT
FRÅGA |En stuga är ärvd av två bröder från sin mamma som enskild egendom.Nu vill den ena brodern upphäva det och ge sin fru halva sin del. Hur gör man?Tacksam för svar
|Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Frågor gällande enskild egendom och giftorättsgods finner vi i äktenskapsbalken (ÄktB).Jag tolkar din fråga som så att du äger en stuga på 50% som du fått i arv och som är din enskilda egendom. Men som du nu vill dela med din fru och därför göra det till giftorättsgods istället.Enskild egendom till giftorättsgods?En makes egendom är giftorättsgods om det inte är föreskrivet att det är enskilt egendom (7 kap 1 § ÄktB). Den egendom som en av makarna fått genom testamente som är villkorat att det ska vara enskilt arvtagarens är enskild egendom (7 kap 2 § 3 p. ÄktB). Det förtydligas även att det som maken ärvt genom den legala arvsordningen efter testator ska vara makens enskilda egendom om testatorn har villkorat det (7 kap 2 § 4 p. ÄktB).Detta innebär att man inte kan göra om den enskilda egendomen till giftorättsgods genom att exempelvis upprätta ett äktenskapsförord. Undantaget är om det finns föreskrivit i testamentet att det finns möjlighet att kringgå villkoret. Funktionen enskild egendom i testamente ses som ett villkor för att man ska få ärva och således har man som arvtagare inte möjlighet att bortse från villkoret.Hur du ska gå tillvägaDen möjlighet som finns är att du ger bort fastigheten i gåva till din make och således utgör en del av dennes giftorättsgods som sedan vid eventuell bodelning tas upp och kan delas lika på. För att en gåva ska vara bindande mellan makar och dess borgenärer måste gåvan registreras (8 kap. 1 § ÄktB). Detta görs hos Skatteverket enligt 16 kap. ÄktB.Lycka till!Hoppas du fick svar på din fråga!