Numrering av lagar

2007-01-22 i ARKIV
FRÅGA |Vad betyder dessa nummer 1990:932?
Emma Ravheden |Hej! Jag misstänker att det nummer frågan gäller är det så kallade SFS-numret varje lag har. SFS står för Svensk författningssamling och när Riksdagen stiftar en ny lag tilldelas denna ett nummer. De fyra första siffrorna är det år då lagen kom till och de som följer är hetl enkelt ett löpnummer. Den lag som har det nummer du frågar efter är konsumentköplagen, se http://lagen.nu/1990:932 . Vänligen,

Lawline som hjälp i studier

2007-01-20 i ARKIV
FRÅGA |Hej Mitt namn är Richard och studerar på Umeå universitet till polis vi skall göra ett arbete som handlar om hastighetsöverträdelser och undrar således vad det finns för juridiska riktlinjer och lagar som styr polisens verksamhet Tack på förhand
Mathias Ehrhardt |Hej! Som du själv skriver så ska du göra ett arbete i din polisutbildning. Själva syftet med arbetet är att du ska leta bland olika lagar och förordningar för att lära dig den juridik som berör arbetet som polis. Du gör dig själv en björntjänst genom att försöka få svaret via oss. Vet att det låter som ett segt mantra när jag säger att du lär för livet. Försök att lära dig så mycket som möjligt medan du går utbildningen, du kanske inte ser poängen med det just nu, men jag lovar dig att du kommer vara tacksam mot dig själv sen när du väl jobbar och har fördel av att ha vissa kunskaper. Lika tråkigt som det är sant, ju hårdare du jobbar för att förvärva kunskapen, ju längre kommer du ha den i behåll. Dessutom handlar din utbildning om att lösa problem och träningen att lösa problem kommer du också upptäcka att den är otroligt värdefull när du jobbar som polis. Den uppgift som du har om hastighetsöverträdelser är överkomlig. Tänk logiskt, och försök föreställa dig hur lagstiftaren kan ha tänkt. Visst gav jag dig ett tråkigt svar, men tro mig du vinner i längden på att ta vara på den träning du får i utbildningen. Lycka till!

Företagsinteckning

2006-12-28 i ARKIV
FRÅGA |Hej, Tacksam för upplysning om address och telefon nr. till Inskrivningsmyndigheten för Företagsinteckning? Enl. notering finns tel nr: 040-353700. Gäller detta tel.nr. fortfarande. Har svårt att komma fram på detta nummer. Tacksam för gällande tel. nr. samt aktuell address. Mvh
Susanne Sjölander |Det är numera Bolagsverket som har hand om företagsinteckningar. Telefonnummer: 060-18 40 00 Öppettider Måndag – torsdag 08.00–17.00, fredag 08.00–16.00, se www.bolagsverket.se Adress: Bolagsverket Företagsinteckningar Box 700 851 21 Sundsvall

Existensminimum

2006-11-27 i ARKIV
FRÅGA |Hej Hur mycket är existensminium för två vuxna och en 19 åring som går i gymnasiet.Räknar man dom faktiska kostnaderna eller går man efter riktlinger i bla elkostnader osv.
Karin Borg |Hej! För makar och sammanboende är förbehållsbeloppet (existensminimum) 6945 kr enligt 2006-års tabell. För barn över 7 år utgår 2567 kr. Till detta får man även behålla ett belopp motsvarande hyran. En individuell bedömning kan även ske beträffande tilläggsbelopp för exempelvis tandvårdskostnader etc. Mvh,

Hjälp med skoluppgift

2009-06-25 i ARKIV
FRÅGA |Hej, jag läser just nu en juridisk introduktionskurs och jag sitter och jobbar på en inlämningsuppgift. Jag fick en fråga som jag har svårt att tolka och skulle vara tacksam om ni kunde hjälpa till med det. Frågan lyder: Slå upp 1 § i konsumentköplagen så finner Du följande text: \"Denna lag gäller köp av lösa saker som en näringsidkare säljer till en konsument.\" Antag nu att en näringsidkare vill sälja en produkt till en konsument och undrar om produkten skall betraktas som \"lös sak\". Eftersom det inte står i lagtexten vad som menas med lös sak måste Du söka svaret någon annanstans. Var då? Nämn åtminstone tre tänkbara typer av källor där svaret kan tänkas stå. Förklara också vilken typ av källa som har störst dignitet. Skulle ni ha någon möjlighet att hjälpa mig så vore jag jättetacksam.
Fredrik Hansson |Hej, tack För din fråga. Lawline besvarar tyvärr inte skolfrågor, jag får hänvisa dig kurslitteraturen. Med vänlig hälsning

Postväxlars giltighet

2007-02-01 i ARKIV
FRÅGA |Hur länge är en postväxel giltig?
Ida Forss |Hej, Regler om postväxlar finner du http://lagen.nu/1932:130 i Växellagen. En växel ska egentligen innehålla en förfallotid enligt 1kap 1§. Dock är inte frånvaro av förfallotid en grund för att växeln blir ogiltig, utan enligt 1kap 2§ så gäller då växeln helt enkelt tills någon kräver betalning enligt densamma.

Lägga ut bild på annans djur på internet

2006-12-13 i ARKIV
FRÅGA |Får man ta kort på någon annans djur och lägga ut på internet utan att be ägaren om lov?
Emil Alin Johansson |Hej! I princip är det tillåtet att lägga ut sina egna bilder av annans djur på internet. I särskilda situationer skulle man dock kunna tänka sig att bilden, till exempel tillsammans med andra bilder på samma websida, skulle kunna hänföras till ägaren. Man skulle i ett sådant fall kunna argumentera för att publiceringen av bilderna är behandling av personuppgift såtillvida de anses integritetskränkande. I sådana fall kan publiceringen omfattas av Personuppgiftslagen och någon form av godkännande från ägaren måste ha skett. Om bilden på djuret är isolerad från andra bilder som skulle kunna hänföras till ägaren gäller dock inte Personuppgiftslagen då den endast omfattar människor - inte djur. I princip är det alltså tillåtet att lägga ut bilder på annans djur, men svaret kan bero på omständighterna i det enskilda fallet. Personuppgiftslagen hittar du http://www.lagen.nu/1998:204. Med vänlig hälsning

26 TV-apparater - hittegods eller stöldgods

2006-10-08 i ARKIV
FRÅGA |Hej! Jag läste i tidningen, att det var en person som hade hittat 26 stycken platta TV-apparater, han ringde då polisen och dem kom dit. Men det stod att polisen inte hade funnit någon som anmält dessa saknade. Det är ju ganska höga belopp som det rör sig om, när det är så många och dem är ganska dyra. Vad händer när polisen får in sådana här dyra produkter i sådan omfattning, och dem inte är saknade, och ingen anger att det tillhör dem? Blir det så att poliserna som jobbar på stationen kan ta med sig varsin TV hem? eller hur går det till? För dem kan ju inte ha så många kartonger med nya Tv-apparater på polisstationen i all evighet. Blev lite nyfiken när jag läste detta, vem det är i lagens mening som har rätt till dessa TV-apparater, när ingen har anmält dem försvunna och om ingen kommer och hämtar dem, vem dem tillfaller. Han som ringde till polisen när han gjorde detta fynd, kan han få någon slags "hittelön" för detta. Men det blir ju också problem kan jag tänka mig, om det inte är någon som kommer och hämtar dem, så vem ska betala ut den hittelönen då? Blev lite konfunderad när jag läste detta, jag undrar lite hur det går till när sådant här inträffar, och när det är avsevärda summor det gäller.
Carl Beyer |Hej, Jag läste också artikeln och det är en intressant fråga. Vad som händer med TV-apparaterna beror på under vilka omständigheter de hittades. Enligt hittegodslagen (SFS 1938:121 http://www.lagen.nu/1938:121) är det lovligt att omhänderta borttappad egendom, dvs. egendom som överhuvud inte är i någons besittning. Det man som upphittare måste göra är att utan oskäligt dröjsmål anmäla fyndet hos polismyndighet. Underlåter man att göra detta gör man sig skyldig till fyndförseelse jämlikt BrB 10:8. Om polismyndigheten hittar ägaren till egendomen skall ägaren betala upphittaren en skälig hittelön för att återfå egendomen. Enligt praxis är hittelönen ca 10 % av egendomens marknadsvärde. Hittas inte ägaren tillfaller egendomen upphittaren tre månader efter det att fyndet anmäldes, eller efter en månad om ägaren trots att denne underrättats om fyndet struntar i att hämta ut egendomen, eller annars anses ha givit upp sin rätt. Underlåter upphittaren i sin tur att hämta ut egendomen tillfaller den staten. Det blir dock aldrig tal om någon utdelning till enskilda polismän. Som framhållits gäller hittegodslagen enbart egendom som inte var i någons besittning när fyndet gjordes. Även den som kommer åt ett föremål genom brott, t.ex. en gärningsman vid stöld, får besittning till föremålet. Egendom som påträffas i en tjuvgömma anses också vara i gärningsmannens besittning. (Detta verkade vara fallet i artikeln). Istället för hittegodslagen gäller i dessa fall lag (SFS 1974:1065 http://www.lagen.nu/1974:1065) om visst stöldgods m.m. Genom lagen ges möjlighet att ta egendom i förvar som åtkommits genom brott. Egendomen tillfaller inte staten men får enligt lag (1974:1066 http://www.lagen.nu/1974:1066) om förfarande med förverkad egendom och hittegods m.m. förstöras eller säljas för statens räkning. Om den rätte ägaren senare gör sig till känna har denne rätt att få tillbaka egendomen, eller ersättning för den om den sålts. Syftet med lagen är just att lösa de praktiska problem du nämner som kan uppstå om polisen skulle vara tvungen att förvara egendom under en obegränsad tid. Med vänlig hälsning,