FrågaARKIVÖvrigt30/08/2006

Kan icke angivna kostnader tillkomma efter beställning?

Hej, om jag som konsument beställer en tjänst från näringsidkare såsom tex en tidnings abbonemang för ett belopp som erbjudits i anonns, kan näringsidkaren EFTER anmälan mottagits lägga på extra kostnader såsom ev porto mm ?

Lawline svarar

Hej! Tack för din fråga! När det gäller angivande av pris är Prisinformationslagen ( SFS 2004:347) tillämplig, se http://lagen.nu/2004:347. Enligt 10 § ska prisinformationen vara korrekt och tydlig och ifall det kan tillkomma avgifter och andra kostnader ska detta anges särskilt, som exempelvis porto. Alltså måste inte portot anges i direkt anslutning till varans pris utan kan anges särskilt och anges oftast finstilt längre ner på annonsen eller liknande. Om så skett har näringsidkare fullgjort sitt åtagande enligt lagen. Om han/hon däremot inte gjort det utan bortsett från det ska Marknadsföringslagen (SFS 1995:450) tillämpas, se http://lagen.nu/1995:450. Genom att MFL blir tillämplig har näringsidkaren brutit mot sin informationsplikt enligt 4 § 2 st, det vill säga utelämnat information som är av särskild betydelse från konsumentsynpunkt. Att få vetskap om samtliga kostnader när man köper en vara är givetvis av sådan karaktär. Vidare kan näringsidkaren göra sig skyldig till vilseledande marknadsföring enligt 6 § samma lag med tanke på att konsumenten inte blir underrättad om det totala priset. En näringsidkare måste således underrätta sina kunder före köpet om alla kommande kostnader. Med tanke på att portoavgiften är så liten summa kommer näringsidkaren förmodligen enbart att få ett förbudsföreläggande eller ett informationsföreläggande dvs. tvingas att sluta att vilseleda kunderna samt att noga ange alla kostnader. Mvh
Rådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arkiv och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000