Arvsskatt i Finland

2018-07-08 i Arvsskatt
FRÅGA |jag har fått ett arv från Finland efter min far /med inbetalnings kort för skatt på ett tusen euro min fråga är/måste jag betala till Finland skatt jag har bott många år i Sverige tack på förhand för ett svar
Isabella Arsov |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Arvsskatt i SverigeI Sverige är lagen om arvsskatt och gåvoskatt upphävs sedan 1 januari 2005 vilket innebär att någon arvsskatt inte betalas i Sverige på arvet efter din far, ( 8 kap 2 § första stycket inkomstskattelagen).Arvsskatt i FinlandArvsskatt ska däremot betalas i Finland om arvlåtaren eller arvingen var bosatt i Finland vid dödstillfället. Då din far var bosatt i Finland vid sitt frånfälle är du skyldig att betala arvsskatt i Finland trots att du själv bor i Sverige och har gjort det under en längre tid. Det finns dock ett undantag då arvsskatt inte ska betalas i Finland och det är om arvet understiger 20 000 euro, (https://www.vero.fi/sv/privatpersoner/egendom/arv/). SammanfattningDå arvet härrör från Finland är du skyldig att betala arvsskatt i Finland trots att du bott i Sverige under en längre tid. Understiger arvet 20 000 euro behöver du däremot inte betala någon arvsskatt. Hoppas att detta gav svar på din fråga! Hör gärna av dig om du undrar över något mer!Vänligen

Arvsskatt när arvtagare bor utomlands

2018-05-30 i Arvsskatt
FRÅGA |Hej.Jag har en son, född i Sverige, som sedan några år är gift med en danska och bor i Danmark.Han är den ende arvingen när jag dör. I Danmark har man "arvsskatt" men kommer han att behöva betala sådan på arvet efter mig som bor i Sverige?
Filip Westling |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vilka lagregler som ska gälla vid arv tar hänsyn till var arvlåtaren (du) befinner dig. Att din son (arvtagaren) bor i Danmark spelar således ingen roll. Eftersom du bor i Sverige kommer svenska arvsregler gälla vid din bortgång. Svar: Sverige har ingen arvsskatt och din son kommer då inte behöva betala någon skatt, trots att han bor i Danmark.Med vänliga hälsningar,

Om året är 1997 och ett arv är på 400 000 kr, hur kan då arvsskatten se ut beroende på om det är en arvinge eller tre arvingar?

2018-04-25 i Arvsskatt
FRÅGA |Jag undrar hur arvskatten såg ut år 1997, på 400 000? Om man delar på 3 personer eller en person får hela beloppet! Vad kommer då skiljas i arvskatten?
Fuad Heydarov |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Tillämplig lagArvsskatt gäller egentligen inte längre sedan 2004, men eftersom din fråga behandlar arvsfrågan året 1997, så blir lag om arvsskatt och gåvoskatt (AGL) gällande just i detta fall. För att kunna svara på din fråga så får vi börja med att kika i 28 § i samma lag. Eftersom du i din fråga inte uppger vilka arvingar det handlar om, så kommer jag i svaret på min fråga ge exempel på olika typfall som kan bli aktuella för dig.Arvsskatten blir olika beroende på vilken arvinge det handlar omNär man talar om arvsskatt, så brukar man först och främst tala om tre klasser (AGL 28 §). Jag tolkar din fråga som att detta endast handlar om privatpersoner, vilket innebär att endast klass 1 och klass 2 blir gällande. Klass 1 innehåller arvingar som exempelvis efterlevande make, sambo, barn och barnbarn. Klass 2 innehåller arvingar som exempelvis föräldrar, syskon, syskonbarn och andra arvingar som inte finns i klass 1. Beroende på vilken arvsklass man tillhör samt storleken på arvet, så blir arvsskatten olika. Det som alltid dras av först är ett grundavdrag för varje klass (belopp som inte beskattas), grundavdraget skiljer sig för varje arvsklass. Efter grundavdraget så dras själva arvsskatten av. Nu ska jag nedan redogöra för vissa aktuella fall som kan bli tillämpliga din fråga.Hur mycket ska betalas i arvsskatt beroende på vilken klass man tillhör?Det är främst Skatteverkets egna instruktioner gällande arvsskatt (sida 4) och AGL 28 § som jag använt som underlag, så jag rekommenderar starkt att du kikar i dessa länkar samtidigt som du läser mitt svar. Det kommer att hjälpa dig att förstå alla uträkningar och förklaringar.Om du är ensam arvinge i klass 1 och antingen är efterlevande make eller sambo, så görs det alltid först ett grundavdrag på 280 000 kr, detta belopp beskattas alltså inte. Då har du 280 000 kr och vi har 120 000 kr kvar att räkna på. Det dras 10 % av 120 000 kr som arvsskatt (beloppet ligger i intervallet 0-300 000), vilket alltså innebär att arvsskatten beräknas till 12 000 kr. Du får alltså totalt behålla 388 000 kr om du är ensam arvinge i form av efterlevande make eller sambo. Om du istället är ensam arvinge i klass 1 och antingen är barn eller barnbarn, så ligger grundavdraget istället på 70 000 kr. Då ska alltså 330 000 kr beskattas. I sådana fall blir skatten 30 000 kr + 20 % (beloppet ligger i intervallet 300 000-600 000). Arvsskatten blir alltså totalt 90 000 kr. Då får du alltså behålla 310 000 kr om du är ensam arvinge i form av barn eller barnbarn.Om ni istället är tre arvingar i klass 1 (barn eller barnbarn), så blir det lite annorlunda. Då har ni ju rätt till 133 000 kr (avrundat) var i arv. Om vi då drar av 70 000 kr återigen, så har vi 63 000 kr kvar att räkna arvsskatten på. Då ligger arvsskatten på 10 % (intervallet 0-300 000), dvs 6 300 kr. Då får alltså de tre arvingarna behålla ca 126 700 kr var.Om det istället är så att du är ensam arvinge i klass 2 (förälder, syskon, syskonbarn etc), så blir grundavdraget 21 000 kr. Det beloppet som ska beskattas är då 379 000 kr. Då blir arvsskatten 21 000 + 30 % (intervallet 140 000-…). Arvsskatten uppgår då till 128 400 kr. Då får du behålla 271 600 kr. Om ni istället är tre arvingar i klass 2 så skiljer det sig en aning. Grundavdraget är ju på 21 000 kr, då uppgår det beskattningsbara beloppet till ca 112 000 kr (133 000 - 21 000). Arvsskatten blir då 7 000 + 20 % (intervallet 70 000-140 000). Arvsskatten blir alltså 28 000 kr. De tre arvingarna får alltså behålla ca 105 000 kr var.SammanfattningSå om du är ensam arvinge i klass 1 och du är efterlevande sambo eller make så skulle arvsskatten uppgå till 12 000 kr och du skulle därför få behålla 388 000 kr av arvet. Om du istället är ensam arvinge i klass 1 i form av barn eller barnbarn, så skulle skatten uppgå till 90 000 kr och du skulle fått behålla 310 000 kr. Skulle du vara ensam arvinge i klass 2 (förälder, syskon, syskonbarn etc) så skulle skatten ligga på 128 400 kr och du skulle få behålla 271 600 kr.Om ni istället vore tre arvingar i klass 1 (barn eller barnbarn) så skulle skatten bli ca 6 300 kr och ni skulle fått behålla ca 126 700 kr var. Skulle det vara så att ni är tre arvingar i klass 2 så skulle skatten istället ligga på ca 28 000 kr och ni skulle få behålla ca 105 000 kr var.Hoppas att du fick svar på din fråga och tveka inte att höra av dig igen,Med vänliga hälsningar,

Deklarera ärvd lägenhet

2018-01-22 i Arvsskatt
FRÅGA |Hur deklarerar jag ärvd lägenhet.Min syster och jag har ärvt mammas lägenhet och jag äger nu hälften. Hur ska jag deklarera ?
| Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Arv är numer skattefria i Sverige, vilket framgår av 8:2 st 1 inkomstskattelagen. Du ska alltså inte deklarera den ärvda lägenheten. Om ni sedan säljer fastigheten ska du dock precis som vanligt ta upp en eventuell kapitalvinst i din deklaration.Hör av dig om du har någon ytterligare fråga!

Betala skatt på arv från utlandet?

2018-06-22 i Arvsskatt
FRÅGA |Behöver jag betala skatt för arv från utlandet i Sverige? Jag är en svenska medborgare person och har arv pengar från hemland efter att min mor har avlidit. hur jag kan hämtar hit för att inte få nåt problem som regel? Är arv pengar skattefri? Hur ska man börja? Bevis papper först eller pengar? bevis papper innebär att detta pengar är från arv från domstol och advokat som bevisar. Hälsningar
Angelica Karlsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Du betalar inte någon arvsskatt i SverigeEnligt den svenska skattelagstiftningen är du inte skyldig att betala skatt på arv, varken på arv från utlandet eller från en arvlåtare som är bosatt i Sverige. Det finns alltså inte någon arvsskatt här, vilket innebär att du inte betalar någon skatt på arvet (8 kap. 2 § inkomstskattelagen). Detta gäller sedan januari 2005, då lagen om arvsskatt och gåvoskatt upphävdes. Däremot kan det vara så att arvet ska beskattas i landet där din mor levde enligt det landets regler. Du bör kolla upp vad som gäller i landet där din mor levde.Att tänka på vid överföring till ditt konto i SverigeDet går bra att sätta in pengarna på ditt konto här i Sverige och det bör inte bli några problem.Om summan som kommer in från utlandet överstiger 150 000 kr är dock din svenska bank skyldig att lämna en kontrolluppgift till Skatteverket (23 kap. 1 § skatteförfarandelagen). Du bör sedan vara beredd att bevisa för Skatteverket att det verkligen rör sig om pengar från ett arv, vilket du kan bevisa genom att hänvisa till en bouppteckningshandling eller liknande.I din nästa deklaration kan det även vara bra att nämna arvet under "Övriga upplysningar".SammanfattningDet finns ingen arvsskatt i Sverige, varför du inte behöver betala skatt på arvet. Det går bra att sätta in pengarna på ditt konto här i Sverige, men du bör vara beredd att för Skatteverket kunna visa en bouppteckningshandling eller liknande för att kunna bevisa att pengarna verkligen kommer från ett arv.Hoppas du fick svar på frågan. Återkom gärna vid fler funderingar!Önskar dig en trevlig midsommar!Med vänliga hälsningar,

Är arvsskatten högre än 22 %?

2018-05-25 i Arvsskatt
FRÅGA |Undrar om arvskatten är högre än 22% om det mer än två innan dödsboet upplöses?
Malin Brännström |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.I Sverige finns ingen arvsskatt. Lag (1941:416) om arvsskatt och gåvoskatt upphävdes nämligen den första januari 2005. Det innebär med andra ord att man inte betalar någon skatt på de tillgångar man ärver, tilldelats genom testamente, fått i gåva eller erhållit genom bodelning, 8:2 Inkomstskattelag (1999:1229). Jag hoppas att du fick svar på din fråga. Vänligen,

Ingen arvsskatt i Sverige

2018-04-03 i Arvsskatt
FRÅGA |Hej.Jeg er dansk statsborger, boende i Danmark. Jeg har arvet efter min moster og onkel (min mors søster og hendes mand) som ikke selv havde børn. Hvordan beskattes denne arv i Sverige?
Jonas Wester |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Jag antar att du menar att din moster och hennes man bodde i Sverige. Annars har ju ditt arv inte någonting med Sverige att göra.Som boende i Sverige hanteras deras arv efter svensk rätt. I Sverige finns det dock ingen arvsskatt sedan 2004. Därför behöver arvtagare inte skatta någonting på egendom som tas över genom arv.Jag hoppas att mitt svar har varit till hjälp!Med vänlig hälsning,

Ska jag skatta på mitt förskott av arv?

2018-01-21 i Arvsskatt
FRÅGA |HejDet är så att jag och min syster skall få 25% var av våran mors fastighet i ett förskott på arvet.Kommer det att tillkomma någon skatt eller avgift mer än de vanliga "stämpla godkänt" avgift av olika myndigheter.Tack på förhand
Natalie van den Broek |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Sedan den 1 Januari år 2005 är arvsskatten borttagen i Sverige (8 kap. 2 § Inkomstskattelagen)Även gåvoskatten är slopad. Ett förskott på arv är en gåva från en person till en bröstarvinge (barn,barnbarn, barnbarnbarn) och utgör då förskott på arv om inget annat anges. Det innebär att förskottet på arvet, i karaktär av gåva inte ska beskattas och även så när hela arvet verkställs. Sammanfattningsvis tillkommer det ingen skatt eller dyliktLycka till!Om du vill ha mer rådgivning är du mer än välkommen att vända dig till några av våra andra tjänster:- Gratis telefonrådgivning, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 2.- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom tre dagar för 995 kr, klicka här- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom 24 h för 1495 kr, klicka här- Boka tid med en jurist för 1677,50 kr/h, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 1.Med vänlig hälsning,