Vilket typ av testamente bör vi skriva?

2021-04-30 i Testamente
FRÅGA
Hej!Jag undrar hur det ligger till om man är sambo och inte är gifta, men vill skriva ett testamente där det gäller följande att när den ena dör så ärver den andra allt av lösöra och ekonomiska tillgångar och vise versa . Detsamma skall alltså gälla för båda. Vi båda har kommit överens om att den som blir sist kvar ska ge till olika organisationer. Men den som då blir sist kvar har den personen full förfogande rätt över den andres pengar och tillgångar även om vi har angivit vissa organisationer som ska ärva beroende på vem som går bort sist??Vilken typ av testamente bör vi skriva med utgångspunkt för det som jag nämnt??
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Frågan

Jag tolkar din fråga som att du undrar vilket typ av testamente som är mest fördelaktigt för er, när ni vill att båda ska ärva varandra efter den först avlidna och att den som avlider sist ska utge arv till olika organisationer.

Inbördes testamente

Regler om arv hittas i Ärvdabalken (ÄB).

Ett inbördes testamente skulle kunna vara aktuellt för er. Att skriva ett inbördes testamente innebär att ni sammanfattar era önskemål om vem som ska ärva er i ett gemensamt testamente. Annat uttryckt, skriver ni två testamenten på samma papper.

Genom att upprätta ett inbördes testamente kan ni skriva in att ni vill ärva varandra med fri förfoganderätt, men även skriva in vad ni vill ska hända med kvarlåtenskapen då den sista personen avlider, exempelvis att kvarlåtenskapen ska tillfalla organisationer.

Vid uppförandet av ett inbördes testamente gäller samma regler som för ett vanligt testamente, dvs att formkraven måste vara uppfyllda vilka ni hittar i 10 kap 1 § ÄB. Här stadgas bland annat att testamentet behöver bevittnas och signeras av två personer för att vara giltigt.

Fri förfoganderätt

Precis som du skriver har den maken som överlever den andra fri förfoganderätt över kvarlåtenskapen, vilket innebär att denna kan göra "allt" (ex sälja egendom, eller öka värdet genom inköp som ger avkastning) förutom att testamentera bort delen som är ärvd med fri förfoganderätt. I teorin kan alltså den andra partnern sätta sprätt på pengarna så att inget tillfaller organisationen. Finns det pengar kvar, kommer dessa tillfalla organisationen om inga ändringar av testamentet görs.

Sammanfattning

Det är möjligt att uppnå era önskemål genom att upprätta ett inbördes testamente. Ni är varmt välkomna att boka en tid hos en av våra duktiga jurister för att få hjälp att upprätta ett testamente, detta kan du göra här. Vi erbjuder även fast pris för upprättande av testamente, läs mer om det här.

Hoppas du fick svar på din fråga och trevlig helg!

Vänligen,

Nora Friberg
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2953)
2021-10-24 Barns rätt till arv
2021-10-22 Hur mycket kan vi testamentera bort?
2021-10-18 Vem ärver när testamentstagarna avlidit?
2021-10-18 Vittnens närvaro vid upprättande av testamente

Alla besvarade frågor (96521)