Vilka ska kallas till bouppteckning?

FRÅGA
Min fru har avlidit. Barnlöst äktenskap.Måste hennes syskon i Finland och USA kallas till bouppteckningen? I egenskap av efterarvingar?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Regler om arv och testamente finner du i Ärvdabalken.

En bouppteckning ska förrättas senast tre månader efter dödsfallet enligt Ärvdabalken 20 kap 1§ 1st. Eftersom att du är efterlevande make, ska du kallas till bouppteckningen. Dessutom ska s.k. legala arvingar samt legala efterarvingar kallas till bouppteckningen. Detta framgår av Ärvdabalken 20 kap 2§. Eftersom att ni inte har några barn och om din frus föräldrar inte finns i livet, är det hennes syskon som är hennes närmaste arvingar, dvs. legala arvingar (Ärvdabalken 2 kap 2§ 2st). Däremot ska hennes kvarlåtenskap först tillfalla dig, eftersom att du och din fru var gifta, se Ärvdabalken 3 kap 1§ 1st. Detta gör att din frus syskon inte får ut sitt arv efter henne förrän även du, efterlevande make, har avlidit, se Ärvdabalken 3 kap 2§ 1st Din frus syskon är således legala efterarvingar. Därmed ska även de kallas till bouppteckningen.

Det finns således en skyldighet att kalla både dig och din frus syskon till bouppteckningen. Det finns däremot ingen skyldighet att närvara vid denna bouppteckning. Skulle det vara så att din frus syskon inte har möjlighet att närvara, kan det dock vara lämpligt att ge en fullmakt till bouppgivaren att företräda dem vid mötet.

Hoppas att du har fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Louise Sundström
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bouppteckning och arvsskifte (1000)
2020-09-27 Vad är kostnaden för bouppteckning och arvsskifte?
2020-09-21 Får man tömma dödsboet innan bouppteckningen?
2020-09-20 Ska syskon bli kallade till bouppteckning om ena maken fortfarande lever?
2020-09-17 Till vilket värde ska en hund tas upp i en bouppteckning?

Alla besvarade frågor (84425)