Vilka ska enligt lag kallas till bouppteckningsförrättningen?

FRÅGA
Hej, min far är ett särkullsbarn jämfört med sina halvbröder som har samma mor och far och ska alltså ha rätt till arvet först då min fars mor också avlidit. Min fars far dog nyligen och då utan min fars vetskap skedde bouppteckningen mellan hans bröder och deras mor. När det var klart ringde dom till min far och berättade att dödsboet inte ägde någonting så det gick + - noll. Jag undrar då alltså har det inte skett ett fel då min far inte fick någon chans att närvara på detta. I min uppfattning ska man få hem ett brev eller få vetskapen att man har rätt att närvara. Mvh
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vem är dödsbodelägare?
En dödsbodelägare är en person som har omedelbar rätt till arv eller bodelning efter den avlidne

Vilka måste kallas eller närvara?
Till en bouppteckningsförrättning ska samtliga dödsbodelägare kallas i god tid. I bouppteckningen ska det framgå vilka som har närvarat samt om det är någon som har blivit kallad men inte närvarar. I det sistnämnda fallet ska det även bifogas bevis om kallelsen.

Vad händer om det inte följs?
Har någon dödsbodelägare inte närvarat på grund av att den inte kallats får inte Skatteverket registrera bouppteckningen. Skatteverket kan istället med föreläggande om vite utsätta en tid inom vilken bristen (att inte alla närvarade) skall avhjälpas.

Slutsats
Eftersom din far varken har blivit kallad eller varit närvarande behövs bouppteckningen göras om. Detta framgår av Ärvdabalken enligt följande:

Samtliga delägare ska kallas i god tid.
Vilka har kallats/närvarat?
Skatteverket får inte registrera bouppteckningen.
Avhjälpa bristen.

Hoppas att detta besvarade dina funderingar!

Jenny Ångström
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?