Vilka blir dödsbodelägare och får företräda boet?

FRÅGA
Vem får företräda dödsboet? Vilka är dödsbodelägare? Personen som dött har inga barn. 2 syskon.Föräldrarna och maken är döda.Den avlidna maken har 2 söner och 4 barnbarn.
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline!

När en person avlider bildas ett dödsbo och dödsbodelägarna är de som är arvsberättigade till personen/personerna. 18 kap 1 § ärvdabalken. En dödsbodelägare kan även vara en person som den avlidne har föreskrivit om i sitt testamente. Om personerna inte har något testamente som lägger till eller utesluter någon som egentligen skulle ärva borde dödsbodelägarna se ut på följande vis: (Det blir dödsbodelägare på båda sidorna då den avlidne makens arvingar får vänta till den andre maken avlider då makar ärver varandra med fri förfoganderätt, en skyddsregel)

Personen du frågar om: de två syskonen blir dödsbodelägare på denna sidan då inga barn eller föräldrar är i livet.

Personens avlidna make: de två sönerna blir dödsbodelägare.

Företrädare för dödsboet

Som huvudregel företräds boet av dödsbodelägarna, det går även att ge fullmakt till endast en av delägarna om så önskas. Om man inte kan komma överens eller har svårt att samarbeta kan man begära att en särskild boutredningsman utses och istället får företräda boet. För att dödsbodelägarna ska kunna företräda boet ihop krävs det att man är överens och samtliga ska kunna skriva under dokument. Ingen dödsbodelägare får ta avgörande beslut utan de andras vetskap eller samtycke.

Med vänlig hälsning

Lisa Olsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bouppteckning och arvsskifte (982)
2020-08-06 Särkullbarn tar egendom från dödsboet, är detta straffbelagt?
2020-08-06 Skatteskuld för avslutat dödsbo?
2020-07-29 Hindra delägare från att rota i dödsbo?
2020-07-22 Glömt att ta upp ett lokalhyreskontrakt i bouppteckningen

Alla besvarade frågor (82663)